Boj proti obchodu s ľuďmi? Áno, ale bez LGBTI ideológie

Boj proti obchodu s ľuďmi? Áno, ale bez LGBTI ideológie

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi musí byť prioritou našej spoločnosti. Je nezlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou.

Preto vítam každý návrh, ktorý hľadá praktické riešenia ako zastaviť toto novodobé otrokárstvo.

Správu pani Bearder som žiaľ nemohol podporiť. Neustále podsúvanie zvláštneho postavenia LGBTI skupín považujem za zneužitie citlivej témy akou je obchodovanie s ľuďmi na presadenie svojej agendy.

A taktiež výzvy na “systematické  uznanie práva na prístup k potratom” sú chronickým prekročením kompetencií Európskeho parlamentu. Pričom ochrana života od počatia až po prirodzenú smrť predstavuje jeden zo základných pilierov európskej civilizácie.

Kedy predstavitelia LGBTI a propotratových skupín pochopia, že legislatíva EÚ nemá byť ideologicky zafarbená len kvôli presadeniu svojich záujmov? A kedy zákonodarci tejto inštitúcie pochopia, že nemôžu svojvoľne porušovať suverenitu členských štátov?

Pridaj komentár

Close Menu
×
×

Cart