B. Škripek: Samotní Rómovia sa musia angažovať pri riešení ich problémov

B. Škripek: Samotní Rómovia sa musia angažovať pri riešení ich problémov

Štrasburg, 25. októbra 2017 – Európsky parlament sa zaoberal situáciou základných práv Rómov a ich integráciou v EÚ. Tieňovým spravodajcom tejto správy bol aj Branislav Škripek, ktorý pripravil 5 pozmeňovacích návrhov. Avšak s prijatou správou vyslovil nespokojnosť.

Aj keď schválená správa obsahuje potrebné výzvy na zastavenie protirómskych nálad a vyjadrení v spoločnosti, podľa Škripeka to nestačí a treba ísť ďalej.  “Musím na tomto mieste povedať, že pred Bohom sme si všetci rovní. A preto postaveniu Rómov v Európe, ako aj  ich zapojeniu do fungovania spoločnosti, musíme venovať náležitú pozornosť. Napriek tomu si myslím, že táto správa ovplyvní životy Rómov iba minimálne, pretože veľmi málo zdôrazňuje nutnosť agnažovania sa samotných Rómov,” povedal Branislav Škripek v pléne EP. Jeho slová potvrdzuje aj Peter Pollák, bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity: “Dnes už nestačí len pomenovať problém a hovoriť do nekonečna o zlej situácii Rómov v Európe.” P. Pollák spolu so svojim tímom vyjednal 380 miliónov € na pomoc pre Rómov na Slovensku. Avšak doteraz vláda tieto financie nepoužila pri riešení rómskej problematiky.

Ľuďmi nádeje sú Rómovia, ktorí pomáhajú slabším

Branislav Škripek poukázal na prácu mnohých, ktorí nečakajú na financie od vlády či EÚ: „Za pomoci cirkevných pracovníkov z rôznych denominácií, neziskových organizácií a mnohých kresťanských dobrovoľníkov vznikajú na Slovensku projekty, kde samotní Rómovia pomáhajú svojim slabším, chudobnejším členom komunity. Stávajú sa tak ľuďmi nádeje.  A to nielen pre Rómov, ale aj pre ostatných obyvateľov regiónu. Je to novovznikajúci  fenomén.” Podobné skúsenosti má aj Peter Pollák.

Potreba vzdelávania a vhodnej pomoci

Pred niekoľkými mesiacmi poukázal na to, že na pracovnom trhu v automobilovom priemysle by sa mohli uplatniť skôr Rómovia a nie zahraniční pracovníci. Doteraz vláda nepodnikla potrebné kroky k ich zamestnaniu.  „K tomu, aby mohli Rómovia dostať prácu a tak vyjsť z chudoby, potrebujú vzdelanie. To je kľúčové pre budúcnosť rómskych komunít. Bez adekvátneho vzdelania a vhodnej pomoci sa nebudú môcť zamestnať a tak zmeniť svoje zlé životné podmienky,” dodáva Peter Pollák, s ktorým úplne súhlasí aj Branislav Škripek. Ten na záver dodáva: “Teším sa na obdobie, keď Rómovia prestanú byť považovaní len za “problém”, ale budú prinášať riešenia otázok nezamestnanosti, ekológie, komunitného rozvoja a budovania rodín.”

Verzia PDF

Pridaj komentár

Close Menu
×
×

Cart