B. Škripek zorganizoval v Európskom parlamente výstavu Danky Pekarovičovej, umelkyne maľujúcej nohami

B. Škripek zorganizoval v Európskom parlamente výstavu Danky Pekarovičovej, umelkyne maľujúcej nohami

„Život je krásny“ je názov výstavy, ktorá je od utorka 18. 6. 2019 prístupná v budove Európskeho parlamentu. Predstaví umelecké diela Danky Pekarovičovej, umelkyne maľujúcej nohami. Výstavu organizuje poslanec EP Branislav Škripek v spolupráci s Európskym kresťanským politickým hnutím (ECPM) a Slovenskou katolíckou misiou v Bruseli.

Danka Pekarovičová je členkou medzinárodnej asociácie umelcov maľujúcich ústami a nohami MFPA a vydavateľstva UMÚN podporujúceho telesne postihnutých maliarov. Vášeň pre umenie objavila už ako dieťa a odvtedy neprestala maľovať. Jej diela zobrazujú svet „obyčajných“ ľudí, prezentujú ho z jej vlastnej perspektívy a vyjadrujú tak nielen pocity umelkyne, ale aj jej kresťanskú vieru. V súčasnosti pracuje najmä s temperovými, akrylovými a olejovými farbami.

Branislav Škripek rozumie ľuďom so špeciálnymi potrebami a podporuje ich. Pri príležitosti vernisáže sa vyjadril: „Počas môjho päťročného pôsobenia v EP som sa vždy snažil podporovať rozmanitosť kresťanskej viery. Aj cieľom hnutia ECPM, ktorého som predsedom, je podpora kresťanských hodnôt v spoločnosti a politike. Zorganizovanie výstavy vnímam ako významnú príležitosť prelomiť stereotypy v myslení spoločnosti voči ľuďom s ťažkosťami. Je to aj skúsenosť z môjho života, pretože môj syn bol ťažko postihnutý a prekonať prekážky v mysliach ľudí alebo v správaní spoločnosti bolo niekedy veľmi ťažké. Každá zmena, ktorú sa nám podarí dosiahnuť v prístupe väčšiny k týmto stereotypom, prinesie posun v živote našich znevýhodnených občanov. Diela Danky Pekarovičovej ukazujú, ako sa dá viera a vzťah s Bohom vyjadriť jedinečným spôsobom. Inšpirujú nás, aby sme ďakovali za talenty, ktoré každému z nás dal Stvoriteľ a využívali ich.“

Za Slovenskú katolícku misiu sa počas otvorenia prihovoril vdp. Ivan Ružička, kňaz farnosti. Poukázal na to, že kresťanská komunita ako spoločenstvo zjednotené láskou Ježiša Krista zdôrazňuje úctu a hodnotu každej osoby. Aj takto prejavená viera dáva silu osobnému životu a je inšpiráciou pre spoločnosť v oblasti ochrany ľudských práv.

Výstava je v budove Európskeho parlamentu v Bruseli prístupná do piatku 21. 6. 2019.

Close Menu
×
×

Cart