Noichl

EÚ sa snaží vyvážať rodovú ideológiu cez rozvojovú pomoc

Štrasburg, 9. 6. 2015 – Včera na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu prebehla búrlivá diskusia k Správe o stratégii EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015. Dnes o tejto správe prebehlo hlasovanie a správa bola prijatá. 341 europoslancov hlasovalo za, 281 proti a 81 sa zdržalo. Branislav Škripek hlasoval proti.

 

Správa obsahuje tak veľa absurdít, že dokonca proti nej protestovali aj neziskové organizácie z viacerých krajín EÚ. Zo Slovenska to boli Fórum života a Katolícke hnutie žien, ktoré vyzvali slovenských europoslancov k hlasovaniu proti Správe.

 

Správu s názvom Noichl predkladala nemecká europoslankyňa zo strany Progresívnej aliancie socialistov a demokratov, Mária Noichl.
Slovenský europoslanec Branislav Škripek povedal: “Európska únia sa snaží podmieniť poskytovanie rozvojovej pomoci tretím krajinám tým, že implementujú rodovú ideológiu do svojej legislatívy.” Hlavnými prvkami tejto ideológie je novodobé “nadprávo” ženy na potrat, potieranie práva na život od počatia, stanovenie povinných kvót v podnikoch a štruktúrach štátu, boj proti tzv. „tradičným a rodovým stereotypom“ vo všetkých oblastiach bez ohľadu na prirodzené rozdiely medzi ženou a mužom, slobodná voľba pohlavia a mnohé iné.

 

K správe sa vyjadrila aj kolegyňa z ECR Beatrix von Storch: “Striktne odmietam kvóty pre ženy v dozorných radách, predstavenstvách a parlamentoch, ktoré správa požaduje. Takisto odmietam, aby EÚ viazala poskytovanie rozvojovej pomoci na realizáciu opatrení ku podpore interrupcií v rozvojových krajinách.”
Včera počas rozpravy v EP vystúpil aj Branislav Škripek. V jednominútovom prejave sa ostro vyjadril k správe a upozornil na ďalšie sporné oblasti. “Správa Noichl sa snaží neprijateľne zasahovať do výlučných kompetencií členských štátov,” povedal Branislav Škripek. Podľa neho je neakceptovateľnou aj veľmi liberálna agenda sexuálnych a reprodukčných práv uvedených v tejto správe a ďalej sa vyjadril: “Správa presadzuje potrat ako ľudské právo a vynecháva to úplne prvotné ľudské právo, totiž právo na život a jeho ochranu od počatia. Nerešpektuje ani ďalšie základné ľudské práva ako napr. právo na výhradu svedomia, a to predovšetkým u lekárov.”
Správa sa zaoberá aj učebnými materiálmi, ktoré údajne obsahujú rodové strereotypy a tým, ako sa v nej uvádza, majú negatívny vplyv na možnosti výberu pohlavia. “Dokument potiera výlučné právo rodičov na výchovu svojich detí a taktiež neprijateľne zasahuje do privátnej sféry rodín, keď im chce diktovať, ako si majú rozdeliť rodinné kompetencie,” hovorí Branislav Škripek. Ambiciózna správa z dielne výboru FEMM chce presadiť, aby si ženy a muži rozdeľovali domáce práce rovnomerne. Popri absurdnosti takéhoto návrhu stále zostáva nezodpovedaná otázka, kto bude v tomto prípade kontrolovať a sakcionovať dodržiavanie týchto nariadení.

 

Branislav Škripek upozorňuje, že EÚ sa týmto snaží zaviesť sociálne inžinierstvo. “Európa má skúsenosť so sociálnym inžinierstvom a to vždy dopadlo katastrofálne. Žiaden zákon nemôže nariaďovať rozdelenie domácich prác či počty žien vo firmách. Ide naviac o neefektívnu byrokraciu a zásah EÚ do oblastí, kde jej neprináleží čokoľvek nariaďovať,” povedal vo svojom prejave Branislav Škripek.

 

Správu Noichl podrobila kritike tiež Európska organizácia Europe for Family. Dokument analyzovala a konštatovala nasledovné fakty:

  • 48 % správy je v priamom rozpore so zásadou subsidiarity
  • 35% obsahu vôbec nerieši problematiku rovnosti medzi mužmi a ženami a obsahovo ide nad rámec správy
  • 42% správy otvorene diskriminuje mužov
  • 17% dokumentu by malo viesť k obmedzeniu slobodu prejavu, médií, slobodu vzdelania a iné slobody
  • 7 odstavcov sa snaží zaviesť vedecky neoverené prvky a nepodložené tvrdenia

 

“Som proti takejto filozofii myslenia o rodine, ľudských právach a EÚ. Budem sa stále snažiť o to, aby sa to zmenilo ku prijímaniu prirodzeného poriadku vecí s rešpektom voči Bohu a hodnotám kresťanskej etiky,” povedal na záver slovenský europoslanec Branislav Škripek.

Related Images:

Otvorený list prezidentovi EP Schulzovi k referendu v Írsku

Dnes v Írsku prebieha referendum o ústavnej zmene definície manželstva. Adresoval som prezidentovi EP, Schulzovi list, kde spolu s 5 kolegami poukazujeme na nevyvážený priestor v médiach, policajné stanice v krajine sa zapojili do „Áno“ kampane. Takisto zamestnávatelia „veľmi silne“ odporúčali svojim zamestnancom hlasovať ZA manželstvá homosexuálov. Plné znenie listu v anglickom jazyku si môžete prečítať nižšie:

Utečenci nie sú problém, utečenci sú ľudia

Štrasbrug, 20. 5. 2015 – Branislav Škripek ako prvý poslanec Európskeho parlamentu navštívil kantón Jazera (Gozarto) v severovýchodnej Sýrii. Na oficiálnej úrovni sa stretol s predstaviteľmi regionálneho parlamentu a tiež s velením Syriackej vojenskej rady. Informovali ho o vážnej situáci obyvateľov Sýrie, ktorí sú v ohrození života. Škripeka sprevádzala aj Rima Tüzün z organizácie Európsko-Syriacka únia, ktorá pôsobí od mája 2004 v EÚ.

Related Images: