Vyváženého zastúpenia mužov a žien medzi sudcami Súdneho dvora EÚ

V EÚ sa stretávame často so snahou, aby v rôznych oblastiach boli rovnako zastúpené ženy aj muži. Problém tejto témy je v tom, že sa zabúda na to hlavné - na odbornosť a skúsenosti samotných kandidátov. Výber sudcov Súdneho dvora EÚ už dnes podlieha veľmi prísnym kritériám. Ako Slovensko máme vôbec problém navrhnúť vhodného kandidáta...

Continue Reading

Maltské predsedníctvo chce presadiť Istanbulský dohovor

Na začiatku februára sa na Malte konala konferencia o násilí na ženách v EÚ. Výber miesta nebol náhodný, keďže po Slovensku prebral Predsedníctvo Rady EÚ ostrovný štát Malta. Teší ma, keď národné štáty preberajú iniciatívu, zapájajú sa do európskeho diania a ukazujú zdravú alternatívu k federatívnemu usporiadaniu EÚ. Zarazila ma však tlačová správa, ktorá nasledovala po konferencii.

Continue Reading

Horúca téma v EP: Istanbulský dohovor

Istanbulský dohovor je horúcou témou v EP a aj na Slovensku Už v máji 2011 Slovenská republika podpísala Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu voči ženám a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Ide o tzv. Istanbulský dohovor (ID). O tom, že treba zastaviť násilie páchané nielen na ženách, ale aj na ďalších skupinách, niet pochýb. Avšak odborníci už dlhodobo upozorňujú, že v ID nejde len o zastavenie násilia, ale sú tam aj ďalšie veľmi kontroverzné oblasti, ktoré rozhodne treba odmietnuť.

Continue Reading

Náhradné materstvo odmietajú konzervatívci a tiež 54 feministických a lesbických organizácií

Brusel, 13. 10. 2016 - Parlamentné zhromaždenie Rady Európy tento týždeň v Štrasburgu hlasovalo o odporúčaní, ktorého cieľom bolo presadiť náhradné materstvo. Pozoruhodné je, že tlak proti náhradnému materstvu vyvíjali spoločne konzervatívci ako aj feministické a lesbické organizácie, ktoré ho zhodne považujú za vykorisťovanie žien a obchodovanie s nimi. Hlasovanie dopadlo nasledovne: proti 83, za: 73 a zdržalo sa 7, teda nebolo prijatá.

Continue Reading

Rovnaké rozdelenie povinností v domácnosti nepomôže demografii

Brusel, 20. septembra 2016 - Minulý týždeň sa v Štrasburgu hlasovalo o Správe o vytvorení podmienok na trhu práce priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Za správu hlasovalo 443 poslancov Európskeho parlamentu, 123 bolo proti a rovných 100 sa zdržalo. Branislav Škripek hlasoval proti a poukázal na viacero nezrovnalostí v tejto správe.

Continue Reading

Kde sa podeli slovenské záujmy v Európe, pýtajú sa poslanci OĽaNO

Bratislava, 6. júna 2016 - Tento týždeň sa bude v EP hlasovať o návrhu rozhodnutia Rady, ktorý bude riešiť majetkové vysporiadanie manželov ako aj majetkové dôsledky registrovaného partnerstva. Toto nariadenie je zatiaľ pre Slovensko nezáväzné. No napriek tomu v posledných dňoch niektoré kroky členov vlády smerujú k tomu, aby sa Slovensko pripojilo k tomuto rozhodnutiu. A tým sa stane právne záväzným pre našu legislatívu.

Continue Reading
Close Menu
×
×

Cart