Dôchodky majú riešiť jednotlivé štáty

Dôchodky majú riešiť jednotlivé štáty

Brusel, 12. júna 2016 – Tento týždeň sa poslanci Európskeho parlamentu zaoberajú aj témou rozdielnej výšky dôchodkov pre mužov a ženy. Podľa európskeho priemeru muži vo vekovej skupine 65 rokov a viac dostávajú o 38% vyšší dôchodok ako ženy. Toto považuje Branislav Škripek za nespravodlivé.Súčasne však upozorňuje, že dôchodkový systém spadá pod sociálny systém členských štátov a preto to má byť plne v ich kompetencii.

Branislav Škripek vysvetľuje, že dlhodobým problémom všetkých členských štátov teda aj Slovenska je situácia mužov či žien, ktorí strávia istý čas mimo pracovného procesu starostlivosťou o rodinného príslušníka, pričom sa im do dôchodku nezapočíta. „Keďže ženy v EÚ v priemere častejšie odchádzajú z práce pre rodinné povinnosti, počas ktorých neplatia dôchodkové poistenie, ich dôchodok je menší,” hovorí B. Škripek.

Štátne inštitúcie versus neplatená práca v domácnosti

Škripek je presvedčený, že ženám rovnako ako mužom musí byť slobodne dovolené si vybrať, aká forma starostlivosti bude ich dieťaťu, či inému nezaopatrenému členovi v domácnosti vyhovovať. „Domácu formu starostlivosti o dieťa, starého, chorého či postihnutého člena rodiny považujem za tú najlepšiu. Štátne inštitúcie ako jasle, škôlky, domovy dôchodcov a podobne by mali podať pomocnú ruku, až vtedy keď existujú okolnosti, pre ktoré sa rodina nemôže postarať o svojho člena. Štát by mal takúto voľbu zohľadniť a podporovať ju. Ale odmietam preferovanie týchto inštitúcií pred domácou opaterou,” hodnotí B. Škripek. Situácia dnes však viac zvýhodňuje tieto inštitúcie. A preto pre mnohé rodiny je finančne neúnosné odísť z pracovného procesu a starať sa o člena domácnosti. Škripek pokračuje: „Úplne absentuje ohodnotenie domácej práce. Ženy ako aj muži vychovávajú budúcu generáciu, či starajú sa o tú predchádzajúcu, no nie sú za túto prospešnú prácu adekvátne ohodnotení. Pokiaľ si spoločnosť nebude ceniť ich nasadenie a obetu, tak výsledkom budú nespravodlivé dôchodky.”

Národné programy ako riešenie / koreň problému na Slovensku – všeobecne nízke dôchodky

V kontexte Slovenska, však Škripek za primárny problém označuje hlavne celkovo nízke dôchodky. “Ako inak môžno odôvodniť, že naše dôchodkyne majú výrazne väčší problém si zaobstarať základné potraviny či lieky ako muži, pričom na Slovensku je spomínaný rozdiel v dôchodkoch podľa Eurostatu druhý najnižší v EÚ priemere – len 8%?,“ pýta sa Škripek. “Jasne teda vidíme, že nejaká spoločná stratégia na úrovni EÚ v tejto oblasti nikdy nebude fungovať a preto musíme túto debatu presmerovať na úroveň ministerstiev v členských štátoch. Ak chceme tento problém v Európe reálne riešiť, musíme apelovať, aby jednotlivé národné parlamenty prijali jasnú prorodinnú legislatívu a legislatívnu zmenu ich dôchodkového systému, “ na záver navrhuje poslanec EP Branislav Škripek (OĽaNO-NOVA) a predseda ECPM.                                                      

 

 

Pridaj komentár

Close Menu
×
×

Cart