EÚ bude aj v roku 2016 financovať gender ideológiu

EÚ bude aj v roku 2016 financovať gender ideológiu

Štrasburg, 30.10.2015 – Počas posledného rokovania EP v Štrasburgu sa hlasovalo aj o rozpočte EÚ. Celkovo sa prerozdeľuje 157,4 miliárd €. Podľa Branislava Škripeka (OĽaNO) sa z rozpočtu budú môcť financovať aj rôzne LGBTI aktivity  a to aj bez súhlasu členského štátu.

Európsky parlament rokoval o rozpočte EÚ a poslanci EP v ňom upravili cez 1500 položiek. Branislav Škripek hovorí: „Mrzí ma, ale opäť musím konštatovať, že sa aj v tomto dokumente kládol zbytočný dôraz na “nadpráva” skupín LGBTI osôb.” Schválený text dokonca hovorí o  tom, že treba venovať osobitnú pozornosť rodovým aspektom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. “Tlačí sa nám tu opäť genderová ideológia a to cez rozpočet EÚ, nakoľko pod pekným slovným spojením ako “rodový aspekt” treba rozumieť osobitnú starostlivosť pre LGBTI ľudí, či aj nové nadprávo ženy na potrat,” konštatuje Branislav Škripek.

Rozpočet EÚ vyčleňuje finančné prostriedky hlavne na  riešenie migračnej krízy či na  podporu mladých nezamestnaných. Škripek však upozorňuje na financovanie začleňovania Rómov. “Vítam, že rozpočet myslí aj na integráciu Rómov. Ale musím jedným dychom dodať, že podpora Rómov je podmienená bojom proti diskriminácii a za rodovú rovnosť,” upozorňuje Škripek. V praxi to môže znamenať len jediné. Pri schvaľovaní projektov v tejto oblasti sa bude posudzovať aj rodová (genderová) otázka a akonáhle projekt nebude v súlade s touto novou ideológiou, nebude podporený. Dnes sa už dá povedať, že kresťanské organizácie, ktoré nesúhlasia s gender ideológiou a pomáhajú dlhé roky rómskej  komunite, nedostanú financie z EÚ.  

Propagande rodovej ideológie neušli ani sudcovia či súdni úradníci. „Je skvelé, že sa budú môcť sudcovia jazykovo vzdelávať v právnej terminológii. Má to však malú chybičku krásy. Ak chcú peniaze z EÚ, tak  počas kurzu musia dbať na  perspektívu rodovej citlivosti,” vymenúva slovenský europoslanec ďalšiu podmienku na čerpanie financií z  rozpočtu  EÚ.

Aktivity spojené s rodovou ideológiou môžu byť podporované aj z položky č.19010403 s názvom “Podporné výdavky na európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva” (EIDHR). Minulý rok bola vo výške 586 mil. € a tento rok je to 686 mil. €. „Významnou črtou položky EIDHR je to, že na jej čerpanie si nevyžaduje súhlas príslušnej vlády členskej krajiny. LGBTI projekty tak môžu byť na Slovensku financované aj bez súhlasu vlády a  občanov,” dodáva Branislav Škripek na záver.     

Poznámka k procesu schvaľovania rozpočtu EÚ

Poslanci EP svojim hlasovaním  posunuli  návrh rozpočtu do ďalšej fázy schvaľovania a rokovaní. Odhaduje sa, že finálny rozpočet schváli EP ešte do konca roka.  Branislav Škripek hlasoval proti prijatiu rozpočtu v tejto podobe.

 

Verzia v PDF

Pridaj komentár

Close Menu
×
×

Cart