Grécku pomôže usporiadaný odchod z eurozóny

Grécku pomôže usporiadaný odchod z eurozóny

Súčasné vyjednávania o gréckych reformách sú neúspešné. EÚ musí s vážnosťou čeliť možnosti odchodu Grékov z eurozóny. Neexistuje ľahké, či dobré riešenie.

Dlhodobá kritika odborníkov, ktorí predpokladali neustále komplikácie pri hľadaní možností zotrvania Grécka v eurozóne, sa ukázala ako opodstatnená.

Ani tretia grécka vláda nie je úspešná v hľadaní riešení svojich hlbokých ekonomických problémov. Ostáva tak pod tlakom zahraničných veriteľov, upadajúcej gréckej ekonomiky a zväčšujúcej sa nespokojnosti gréckej spoločnosti. Európska únia bude zbytočne čakať na ďalšie voľby, ktoré prinesú nových politických reprezentantov schopných krízu vyriešiť. Preto ani dohoda na poslednú chvíľu neprinesie dlhodobé riešenie.

Najvhodnejšie by bolo vyhnúť sa “spontánnemu Grexitu“. S dôrazom žiadam o prijateľný a obozretný odchod Grécka z eurozóny. Ten predstavuje odpísanie časti dlhov a pomoc pri znovuzavedení národnej meny.

Gréckej vláde by mal byť čo najskôr ponúknutý dôstojný odchod z eurozóny. Výmenou za čiastočné odpísanie dlhu by grécka vláda spolupracovala s EÚ, ECB a MMF pri príprave znovuuvedenia národnej meny. Treba konať rýchlo. Spontánny odchod povedie k rovnakej strate dlhov, ale naviac by viedol k prudkému a náhlemu poklesu trhov s cennými papiermi.

Európska únia nepredstavuje iba zjednotenie voľných trhov, ale taktiež zjednotenie národov a hodnôt. Tieto hodnoty určujú správne načasované a zodpovedné rozhodnutie, ktoré rešpektuje ľudskú dôstojnosť gréckeho obyvateľstva a Grécku umožňuje európsku budúcnosť. Rozdielna mena neznamená rozdielnu komunitu. Zatiaľ čo spontánny Grexit by EÚ značne oslabil, riadeným odchodom by sa ukázala jednota a sila EÚ ako komunity národov.

V tejto súvislosti pripomínam výzvu na podstatnú reformu EÚ, ktorú pripravilo ECPM, politické hnutie, ktorého som členom.

 

Európske Kresťanské Politické Hnutie (ECPM) je európska politická strana, ktorá bola uznaná Európskym parlamentom v roku 2010. ECPM je zastúpená v 14 členských štátoch Európskej únie a jej europoslanci sú súčasťou frakcie ECR. Cieľom ECPM je šíriť kresťansko-demokratické hodnoty v rámci európskej spoločnosti a politiky a spájať ľudí na základe týchto hodnôt. Členovia ECPM sú zo všetkých hlavných kresťanských denominácií Európy.

Pridaj komentár

Close Menu
×
×

Cart