K správe FERRARA

K správe FERRARA

V prvom rade treba povedať, že ide o nelegislatívne uznesenie, t.j. nie je právne záväzné pre členské štáty EÚ. No, napriek tomu, predložená správa prekračuje  kompetencie EÚ a snaží  sa zasahovať napríklad  do oblastí rodinného práva a zdravotníctva, čím porušuje základné princípy subsidiarity. Dokonca neberie do úvahy ani námietky mnohých občanov Európy, že sa snaží presadiť genderovú ideológiu.

Aj keď správa sa zaoberá ochranou mnohých základných ľudských práv, a treba uznať, že oprávnene, nemôže slúžiť na presadzovanie gendorovej ideológie  a na úkor subsidiarity členských šátov EÚ. Za túto správu nakoniec hlasovalo 360 europoslancov, 291 bolo proti a 58 sa zdržalo. Ja som hlasoval proti.

Konkrétne z mojich návrhov bolo už vo výbore LIBE prijatých 5 a týkali sa obchodu s ľuďmi, vrátane utečencov a sociálne vylúčených skupín. Konkrétne ide o starých ľudí, postihnutých, mladých ľudí bez zamestnania, Rómov a pod.

Branislav Škripek (OĽaNO)
člen Európskeho parlamentu

Related Images:

Pridaj komentár

Close Menu
×
×

Cart