Krok správnym smerom: Posilnený Schengen vďaka EES

Krok správnym smerom: Posilnený Schengen vďaka EES

Systém EES a tiež aj ETIAS prispejú k tomu, aby schengenský priestor ostal zachovaný v podobe, v ktorej ho poznáme a čerpáme z neho výhodu voľného pohybu v EÚ. V dôsledku nelegálnej migrácie je dnes pod neustálym tlakom, pretože členské štáty EÚ zaviedli dočasné obmedzenia a kontroly na hraniciach.

Vnútorné bariéry a jednostranné opatrenia medzi jednotlivými členskými štátmi sú mimoriadne a mali by sa použiť len vo výnimočných prípadoch a to len dočasne po dobu 6 mesiacov. Tento stav však naďalej pretrváva, medzi štátmi existuje nedôvera, ktorá úniu rozkladá zvnútra. Jedinou možnosťou ako tento stav odstrániť je začať chrániť vonkajšie hranice EÚ. Bez ochrany vonkajších hraníc nebude ani voľný pohyb v rámci vnútorného priestoru bez hraníc.

Cieľom systému EES je zabezpečenie systematickej a spoľahlivej identifikácie osôb, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu a kontrola potenciálnych teroristov respektíve osôb podozrivých z iných kriminálnych činností. Systém EES sa týka osôb z tretích krajín, ktoré budú podliehať systému na kontrolu biometrických údajov, ktoré pomôžu členským štátom lepšie monitorovať potenciálne hrozby a riziká.

Viaceré teroristické útoky preukázali, že potrebujeme kontrolu ľudí prichádzajúcich do Schengenu, lepšiu identifikáciu potenciálnych páchateľov útokov a je potrebné vyvinúť spoluprácu medi členskými štátmi, pretože títo útočníci ako sa potvrdilo prechádzajú cez viacero štátov. Napríklad Tunisan Anis Amri, ktorý spáchal minulý rok odporný teroristický útok na Vianočných trhoch v Berlíne. V roku 2012 prišiel do Talianska a tam si odsedel vo väzení 4 roky. Potom sa vydal do Nemecka v júli 2015 na čo zneužil migračnú krízu, ktorá vtedy eskalovala. Napriek tomu, že v Taliansku podpálil školu a talianske úrady mali jeho odtlačky prstov pohyboval sa voľne po Nemecku a kde požiadal tam aj o azyl, ktorý mu úrady zamietli. Čakali na jeho pas z Tuniska, aby ho mohli deportovať, ale žiaľ neprišiel včas. Nie je možné čakať na kriminálne činy a škody, ktoré svojim konaním spôsobia ľudia, ktorí majú ideologické pozadie založené na islamizme a prejavujú sa násilne. Okrem toho podľa správy Europolu z roku 2016 asi 5 000 Európanov odišlo do Sýrie a Iraku aby bojovali v službách tzv. Islamského štátu (ISIS). Po porážke ISIS hrozí návrat týchto ľudí do Európy a na bezpečnostné riziká tak veľkého rozsahu a náročnosti si vyžadujú mimoriadne opatrenia. EÚ musí preto pokračovať v úsilí chrániť občanov.

Pridaj komentár

Close Menu
×
×

Cart