Maltské predsedníctvo chce presadiť Istanbulský dohovor

Maltské predsedníctvo chce presadiť Istanbulský dohovor

Na začiatku februára sa na Malte konala konferencia o násilí na ženách v EÚ. Výber miesta nebol náhodný, keďže po Slovensku prebral Predsedníctvo Rady EÚ ostrovný štát Malta. Teší ma, keď národné štáty preberajú iniciatívu, zapájajú sa do európskeho diania a ukazujú zdravú alternatívu k federatívnemu usporiadaniu EÚ. Zarazila ma však  tlačová správa, ktorá nasledovala po konferencii. Predmetom spojeného vyhlásenia zástupcov Maltského predsedníctva, Európskej komisie (česká komisárka p. Věra Jourová) a Parlamentného výboru pre práva žien (FEMM) bol opäť Istanbulský dohovor (ID). Vydali apel pre členské štáty EÚ, aby ho ratifikovali (14 z 28 štátov tak doteraz neurobilo) a požiadavku voči EÚ pristúpiť k ID ako celok.
V prvom rade upresňujem, že dolupodpísaná členka výboru FEMM nereprezentuje celý Európsky parlament. Preto odmietam, aby bolo toto vyhlásenie označené za spoločné stanovisko všetkých troch inštitúcií. Na pôde EP neustále prebiehajú protichodné diskusie o forme i obsahu ID.
Po druhé, pristúpenie EÚ ako celku k ID považujem za právne napadnuteľný a politicky nezmyselný krok, ktorý vyvolá negatívne reakcie vo viacerých členských štátoch a odklon od myšlienky spoločnej Európy, pretože v základoch odporuje princípu subsidiarity. Výzva k takej citlivej téme, nemá čo v tlačovom vyhlásení hľadať.
Prajem maltskému predsedníctvu veľa úspechov, zároveň by som si dovolil odporučenie zamerať sa na problémy, ktoré EÚ bezprostredne ohrozujú: nestrážená schengenská hranica, nárast extrémizmu a nízka dôvera v EÚ inštitúcie spôsobená nepresvedčivým vedením zo strany jej predstaviteľov

 

Link na pôvodnú tlačovú správu:

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170206IPR61393/malta-joint-statement-european-institutions%E2%80%99-call-for-action

Pridaj komentár

Close Menu
×
×

Cart