Portfólio – moja politická práca

Odpočet práce počas pôsobenia v Európskom parlamente.

Odpočet práce v EP za obdobie 2014-2019

Picture 1 of 15

Prehľad  predložených zákonov

počas pôsobenia Branislava Škripeka v NR SR

v rokoch 2012 do 2014

 

Prehľadná štatistika:

21  predložených návrhov Branislavom Škripekom ako poslancom NRSR.

Z toho konkrétne bolo:

 • 2x návrh nového zákona
 • 18x novela zákona
 • 1x ústavný zákon

 

Z toho  Branislav Škripek predložil 4 novely zákonov samostatne:

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava ŠKRIPEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 1. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4691
 2. Neprešiel cez 1. čítanie.

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava ŠKRIPEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 1. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4579
 2. Neprešiel cez 1. čítanie.

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava ŠKRIPEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 1. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4364
 2. Neprešiel cez 1. čítanie.

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava ŠKRIPEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť v znení zákona č. 102/2010 Z. z.

 1. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4205
 • Prešiel do 3. čítania, potom už nie.

 

Na tomto linku sú všetky legislatívne návrhy k nahliadnutiu:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/sslp&Text=&CisObdobia=6&FullText=False&StateID=&CategoryID=-1&PredkladatelID=0&Predkladatel=&PredkladatelPoslanecId=862&Ciastka=&CisloZz=