Odvážne a nahlas za hodnoty​​

Je ma počuť v Európe, ak ide o otázky ľudskej dôstojnosti, podpory pre prirodzené rodiny či ochranu života od počatia po prirodzenú smrť.

✔ Podporujem paliatívnu starostlivosť, ktorá zabezpečuje dôstojné podmienky pre prirodzené umieranie.

✔ Veľakrát som vystúpil v EP na ochranu počatých detí a som za plné zachovanie ich práva sa narodiť.

✔ Prirodzenú rodinu považujem za základ spoločnosti. Preto obhajujem právo rodičov na výchovu detí. Som za ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním na internete a spolu s kolegami z EP sme prijali uznesenie k tejto téme.

✔ Zastávam sa prenasledovaných kresťanov a hovorím o slobode vierovyznania. Osobne som bol v Pakistane, aby som sa pýtal na situáciu s Asiou Bibi.

✔ Vyzýval som na oslobodenie Petra Jašeka z väzenia a zastal som sa aj členov náboženskej skupiny Falun Gong, ktorým v Číne nezákonne odoberajú orgány.

✔ V NR SR som s A. Verešovou organizoval  konferenciu “8 prázdnych stoličiek” k problematike prenasledovaných kresťanov.

Za Slovensko

✔ Ozývam sa, keď treba hájiť suverenitu našej vlasti v etických otázkach, rodinnom a sociálnom práve.

✔ Vystúpil som veľakrát na ochranu týraných žien, ale nepodporujem Istanbulský dohovor, ktorý nerieši skutočné príčiny vzniku násilia na ženách – ako drogovú závislosť, chudobu, alkoholizmus a iné.

✔ Pomohol som zastaviť prax pretáčania kilometrov na tachometroch pri jazdených autách dovážaných zo zahraničia.

✔ Prispel som k efektívnejšiemu výberu diaľničného mýta od zahraničných vodičov, vďaka čomu Slovensko získa desiatky tisíc eur, o ktoré zbytočne prichádzalo.

Zdravá spoločnosť bez korupcie

✔ Podal som 5 podaní na Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a osobne som sa stretol s generálnym riaditeľom OLAF-u Giovannim Kesslerom.

✔ Otvoril som tému škandalózneho predaja víz maltským veľvyslanectvom do Líbye. Na fotografii som s Ivanom Mintoffom z Malty, ktorý kauzu odhalil a oslovil ma, aby som na ňu upozornil v EP.

✔ Na Slovensku som zorganizoval konferenciu, ktorá poukazovala na dopady korupcie na spoločnosť.

Kresťanská Európa

✔ EÚ založili kresťanskí politici a preto sa hlásim k ich odkazu. Považujem za nutné, aby sa EÚ prinavrátila k židovsko-kresťanským koreňom. Kresťanov by malo byť v Európe počuť.

✔ Ako kresťania potrebujeme spolupracovať, preto ako predseda Európskeho kresťanského politického hnutia (ECPM) spájam kresťanských politikov a aktivistov v Európe.

✔ Organizujem modlitebné raňajky a zorganizoval som aj výstavu biblií v EP.

Bezpečnejšia Európa

✔ Výmena údajov o zločincoch je realitou aj vďaka môjmu úsiliu v europarlamente.

✔ Mladí sú viac chránení pred nebezpečne návykovými drogami: EP schválil správu, ktorú som predložil o zakázaní dvoch syntetických drog a v spolupráci s M. Krajčím v NR SR sme ich promptne zakázali aj na Slovensku.

Blízky východ

✔ Vycestoval som do nebezpečných oblastí Sýrie, ocitol som sa len 10 km od vojnovej zóny a stretol som sa s bojovníkmi domobrany, ktorí chránili svoje domovy pred poobláznami z ISIS.

✔ Osobne som bol viackrát priamo v utečeneckých táboroch, aby som monitoroval využitie finančných prostriedkov z EÚ na pomoc utečencom.

✔ V rámci ECPM sme vytvorili petíciu na zastavenie prístupových rokovaní s Tureckom, čo sa aj podarilo.

Utečenecká kríza

✔ Venujem sa Blízkemu východu, aby sa problémy riešili tam, kde vznikajú ako najúčinnejšia prevencia utečeneckej krízy.

✔ Kvóty na prijatie utečencov som nikdy nepovažal za dobré riešenie.

✔ Od začiatku vypuknutia krízy som vyzýval, aby sme podali pomocnú ruku ľuďom, ktorí sú v ohrození života. Napísal som aj list vtedajšiemu premiérovi R. Ficovi, aby Slovensko prijalo aspoň kresťanských utečencov.

✔ Hlasoval som proti zvýšeniu finančných prostriedkov do azylového a migračného fondu.

Poľnohospodárstvo a ekológia

✔ Zdravé a dostupné potraviny, v rovnakej kvalite, by mali byť samozrejmosťou pre každého občana EÚ. Žiaľ, poľnohospodárstvo na Slovensku je v obrovskej kríze.

✔ Aj z EP som sa snažil pomôcť našim poľnohospodárom a poukazoval som na ich zložitú situáciu hlavne v témach kvóty na mlieko, hovädzí dobytok či bravčové mäso.

✔ Podporujem vyriešenie otázky vlastníctva pôdy, som proti geneticky modifikovaným plodinám a hlasoval som za zakázanie glyfosátov.

Výhodná EÚ

✔ Napriek mojim výhradam voči fungovaniu EÚ, považujem ju za projekt, ktorý prináša výhody pre Slovensko.

✔ V EP sme zrušili roaming – zlacnilo sa  volanie, SMS a internet v zahraničí, zväčšili sme práva cestujúcich, chránime prírodu zakázaním plastov, zrušili sme striedanie času a mnohé ďalšie.

Close Menu
×
×

Cart