Ako odpovedala Komisia na moje výhrady k vyjadreniam komisára Timmermansa

Ako odpovedala Komisia na moje výhrady k vyjadreniam komisára Timmermansa

Odpoveď eurokomisárky Jourovej na moje výhrady k vyjadreniu Timmermansa o manželstve LGBTI osôb

Počas júla som informoval o nevhodnom vyjadrení prvého podpredsedu Európskej komisie pána Fransa Timmermansa.

Ten na podujatí európskej pobočky Medzinárodnej asociácie homosexuálne orientovaných žien a mužov  (ILGA-Europe) povedal v prejave: “Myslím si tiež, že Komisia by mala ísť ďalej, a pokúsiť sa presvedčiť všetky členské štáty EÚ, aby bezvýhradne akceptovali manželstvá osôb rovnakého pohlavia ako ostatné manželstvá.“ Podujatie malo za cieľ získať finančné prostriedky pre túto organizáciu.

Európske kresťanské politické hnutie (ECPM), kde pôsobím ako člen predsedníctva, vydalo  protestné stanovisko. Ohradili sme sa proti takýmto vyjadreniam, nakoľko rodinná politika a manželstvo sú výhradne v kompetencii členských štátov.

Ďalej som sa ako europoslanec písomne obrátil  na Komisiu a žiadal som vysvetlenie. Tu  sú moje otázky v plnom znení:

  1. Prečo pán Timmermans presadzuje vlastný pohľad na manželstvo, a to aj v mene Komisie, napriek tomu, že manželstvo nie je v pôsobnosti EÚ?
  2. Prečo sú jeho vyhlásenia týkajúce sa manželstva jednostranné, napriek tomu, že komisári by mali byť neutrálni a zastupovať všetkých občanov EÚ?
  3. Čo on urobí preto, aby do právnych predpisov a financovania EÚ opäť vniesol nestrannosť a spravodlivosť?

Odpoveď prišla včera, 15. septembra. Odpovedala mi p. Věra Jourová, eurokomisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť.

Napísala:Vyhlásenie prvého podpredsedu Timmermansa je plne v súlade s hodnotami (EÚ dopln.), keďže jeho posolstvo podporuje toleranciu a nediskrimináciu v Európskej únii.” Isto, každý má právo na svoj názor, ale on ako podpredseda EK, predsa nemôže potierať princípy subsidiarity a skúšať presvedčiť krajiny EÚ o niečom, čo nie je v jeho kompetencii, ako ani v kompetencii EÚ.

Ďalej pani Jourová  napísala: “Komisia pri mnohých príležitostiach zdôraznila svoj pevný záväzok bojovať proti všetkým formám diskriminácie vrátane diskriminácie párov rovnakého pohlavia a LGBTI osôb a to v rámci právomocí, ktoré sú jej zverené zmluvami, a v plnej miere dodržiavajúc zásadu subsidiarity.” Nechcem spochybňovať jej slová, ale prečo potom stále rokujeme a hlasujeme o správach, ktoré zasahujú do kompetencií členských štátov? Napríklad nedávna správa Ferrara, Rodrigues, či dávnejšia Noichl a pod.

No a na záver som sa dozvedel: “Komisia je takisto nestranná a spravodlivá pri poskytovaní finančnej podpory. Všetky programy financovania sú prijímané Európskym parlamentom a Radou prostredníctvom nariadení a vykonávané Komisiou zodpovedajúcim spôsobom prostredníctvom súťažných konaní a výziev na predkladanie návrhov.”  Ak je skutočne Komisia nestranná, tak prečo Spišská katolícka charita bola vyradená z možnosti získania financií z európskych fondov na stavbu azylového domu pre týrané ženy? Nebolo to preto, lebo bola proti Istanbulskému dohovoru?

Nuž, idem písať ďalšie otázky. O odpovediach budem opäť informovať.

 

Branislav Škripek (OĽaNO)

 

Doplňujúce informácie:

Kompletná otázka na EK podaná europoslancom Branislavom Škripekom (v slovenčine)

Odpoveď eurokomisárky Věry Jourovej (v slovenčine)

O kauze Spišskej katolíckej charity písal aj portál POSTOY.

Pridaj komentár

Close Menu
×
×

Cart