Zahraničné osobnosti vyjadrujú podporu Braňovi Škripekovi:
Spolu s Braňom sme hlasom pre kresťanskú Európu

George Rukhadze

George Rukhadze, viceprezident ECPM, Gruzínsko

"Braňo je pre mňa vzorom, ako byť kresťanským politikom a ako sa nebáť postaviť za hodnoty."

Livia Járóka

Livia Járóka, viceprezidentka EP, Maďarsko

"S Branislavom prišla do parlamentu akoby nová vlna, pretože je veľmi transparentným a otvoreným človekom a skutočne hovorí hlasom svojich domácich ľudí."

Alojz Peterle

Alojz Peterle, poslanec EP, bývalý premiér Slovinska

"Branislav má veľmi jasné myšlienky a stojí za hodnotami a princípmi, ktoré zdieľam aj ja."

Marijana Petir

Marijana Petir, poslankyňa EP, Chorvátsko

"Braňo vždy stojí za ochranou základných ľudských hodnôt, rodín, života a prenasledovaných kresťanov."

Auke Minnema

Auke Minnema, riaditeľ ECPM, Holandsko

"Braňo je lídrom kresťanského hlasu v Európskom parlamente."

Rima Abraham

Rima Abraham, syriacko-chaldejsko-asýrska kresťanka

"Branislav je veľkou podporou pre kresťanov na Blízkom východe. Išiel so mnou do Sýrie a vrátil tamojším kresťanom nádej, že nie sú zabudnutí. Verte mi, podporuje nás z hĺbky svojho srdca."

Leo van Doesburg

Leo van Doesburg, riaditeľ ECPM pre zahraničné vzťahy, Holandsko

„Braňo nie je len dobrým politikom, ale aj dobrým priateľom. Najviac si však na ňom vážim, že dáva Bibliu a kresťanské hodnoty na prvé miesto.“

Ladislav Ilčíc

Ladislav Ilčíc, člen predstavenstva ECPM, Chorvátsko

„Chcel by som, aby bol Braňo Chorvátom, lebo všetci u nás v Chorvátsku by sme ho volili.“

Jacques Baren

Jacques Baren, profesor ekonómie, Nemecko

„Poznám Braňa ako šampióna kresťanských hodnôt v Európskom parlamente.“

Slovenské osobnosti chcú, aby bol Braňo ich hlasom v Európskom parlamente

Peter Lipták, evanjelizátor

„Braňa poznám ako človeka, ktorý investoval svoj život do toho, aby evanjelium a jeho hodnoty mohli byť ohlasované.“

Marek Nikolov, predseda OZ Pastor bonus

„Poznáme Braňov príbeh a skrze neho sme hlasom v Európe.“

Július Slovák

Július Slovák, vedúci projektu Godzone a Spoločenstva SP

„Anna Záborská a Branislav Škripek na kandidátke Kresťanskej únie do Európskeho parlamentu sú pre mňa hodnotovo overení kresťania.“

Braňo Letko

Branislav Letko, líder kapely Lámačské chvály

„Na poli evanjelizácie pracujem 25 rokov a týchto priateľov som tam stretával a stretávam neustále. Tak ako pre mňa je na prvom mieste život viery a pravdy, viem, že aj u nich. Majú moju podporu.“

Pavol Strežo

Pavol Strežo, evanjelizátor, Spoločenstvo novej evanjelizácie

„Ja osobne budem voliť Anku Záborskú a Braňa Škripeka. Som presvedčený, že obidvaja kandidáti tam idú s postojom služby a s víziou.“

Close Menu
×
×

Cart