Aj vy premýšľate, kto bude vaším hlasom v Európskom parlamente? Existuje minimálne 28 dôvodov, pre ktoré môžete mať istotu, že ním Branislav Škripek bude. Je kandidátom Kresťanskej únie, ktorej volebné číslo je 28 a presne toľko je aj členských štátov EÚ. To sa dá ľahko zapamätať, však?

1

Hlas kresťanov v EÚ

Branislava bolo počas piatich rokov v EP počuť – v rozpravách, diskusiách a debatách, keď bolo potrebné postaviť na stranu nielen kresťanov, ale aj iných prenasledovaných skupín.

2

Ochrana života

Hájil ochranu života od počatia po prirodzenú smrť priamo v pléne EP, ako aj vo výboroch. Organizoval a spoluorganizoval konferencie na túto tému. Podporil podpisom zákon R. Vašečku na úpravu potratového zákona na Slovensku.

3

Slušnosť

Ako zástanca slušnosti a rešpektu aj voči oponentom neváhal po ostrej diskusii pozvať oponentku na kávu a aj tam si vydiskutovať svoje názory. Dlhoročná politička bola z toho – mierne povedané – v šoku.

4

Boj proti korupcii

V škandalóznom predaji víz maltským veľvyslanectvom ohrozujúcom európsku bezpečnosť čelí obvineniu úradník, ktorý pracoval ako pravá ruka maltského premiéra. Preto bola snaha škandál ututlať. Na podnet maltského politika Ivana Mintoffa otvoril Škripek túto tému v EP. Ďalej podal spolu s Veronikou Remišovou 5 oznámení na Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) pre podozrenie z korupcie na Slovensku.

5

Odvaha

Pracovná cesta do Sýrie ho zaviedla len 10 km od vojnovej línie. Jeho webstránku predtým napadla islamistická skupina známa aj teroristickými útokmi. Niektorí členovia delegácie cestu zrušili. Na nebezpečné miesto s ním vycestoval aj politický poradca Peter Broz, ktorý tiež kandiduje do EP.

6

Rešpekt voči Bohu

sa prejavuje v jeho politickej práci, keď veľmi pozorne dbá, aby bola vždy v súlade so židovsko-kresťanskými hodnotami.

7

Predseda ECPM

Kresťanskí politici z rôznych krajín zvolili Škripeka za predsedu Európskeho kresťanského politického hnutia. Je to veľká česť, keďže zastáva túto funkciu ako prvý Slovák, ale aj zodpovednosť.

8

Spájanie kresťanov v EÚ

Pôsobenie B. Škripeka v ECPM umožňuje prepájanie politikov, aktivistiov, organizácií či jednotlivcov, ktorým záleží na Európe a jej premene. Branislav cestuje po európskych krajinách a povzbudzuje kresťanov – podobne ako kedysi apoštoli.

9

Odbornosť

V diskusii k Istanbulskému dohovoru poukázal, že hlavnou príčinou násilia páchaného na ženách nie sú rodové stereotypy, ale najmä alkohol, drogy partnerské problémy – ako to jednoznačne uvádzajú odborníci. Rodová ideológia obetiam násilia nepomôže.

10

Ochrana detí a mladistvých

Usiloval sa o zvýšenie bezpečnosti detí na internete. Ako spravodajca prispel k zakázaniu drog cyklopropylfentanyl a metoxyacetylfentanyl v celej EÚ a v spolupráci so slovenskými kolegami aj k veľmi rýchlemu zakázaniu týchto drog na Slovensku.

11

Väčšia bezpečnosť ľudí v EÚ

Rýchla cezhraničná výmena DNA a daktyloskopických údajov zločincov pomáha vyššej bezpečnosti. B. Škripek sprevádzal potrebné dokumenty celým procesom rozhodovania v EP. 

12

Pracovitosť a oddanosť rodine

Štvrtý najaktívnejší poslanec spomedzi Slovákov. V počte vystúpení v pléne je na mieste č. 100 spomedzi 751 europoslancov. No s rodinou sa snaží tráviť každý víkend na Slovensku.

13

Hlas syriackych kresťanov

Táto skupina kresťanov hovoriaca rečou, ktorú používal aj Ježiš Kristus, bola prenasledovaná a vraždená polbláznami z ISIS. B. Škripek sa ich nespočetnekrát zastával na pôde EP.

14

Nie vstupu Turecka

Škripek, ani ECPM nepovažujú vstup Turecka do EÚ za šťastný nápad. Preto inicializovali petíciu, aby boli vstupné rokovania pozastavené. To sa aj stalo a Turecko nebude v EÚ.

15

Zastanie sa kresťanky Asie Bibi odsúdenej na smrť

Keď ešte málokto na Slovensku o nej tušil, bol to B. Škripek, ktorý o jej prípade hovoril médiám. Aj medzinárodný tlak pomohol jej oslobodeniu. Škripek sa však nezastáva len kresťanov, poukázal aj na odoberanie orgánov členom čínskej náboženskej skupiny Falun Gong.

16

Podpora Petra Jašeka

Prvýkrát sa stretli na festivale Lumen rok pred Jašekovým uväznením. Za pomoc kresťanom v Sudáne mu hrozil mu trest smrti. Vďaka diplomatickému úsiliu, modlitbám či petícii bol prepustený. Škripek vyzýval stovky kresťanov, aby sa modlili a pridali podpis k petícii za jeho oslobodenie.

 

17

Ochrana záujmov Slovenska

Vďaka úsiliu europoslancov sa podarilo zrušiť nezmyselný roaming. Škripek si posvietil na pretáčanie kilometrov na ojazdených autách predávaných cezhranične a na vyberanie elektronického cestného mýta. Dovtedy nebolo možné vyberať pokuty od neplatičov s trvalým pobytom v iných krajinách EÚ.  

18

Paliatívna starostlivosť

sa venuje pacientom až do ich prirodzenej smrti. Škripek nepovažuje za správne, aby ľudia rozhodovali o tom, kedy ich život skončí. Preto podporuje možnosti pre nevyliečiteľne chorých či zomierajúcich ľudí a na túto tému zorganizoval viacero konferencií a sympózií.

19

Európa silných národov

Od začiatku zdôrazňuje potrebu zachovania subsidiarity – teda, aby  štát rozhodoval sám v dohodnutých oblastiach, a nie Únia.

 

20

Ekonomika vzťahov

ECPM prichádza s ponukou reformy EÚ vychádzajúcej z dobrých vzťahov medzi národmi, podnikmi, osobami a zo zodpovedného vzťahu k prírode. 

21

Zastavenie obchodovania s ľuďmi

v sexuálnom priemysle, či nezákonné odoberanie orgánov sú vážne témy, o ktorých sa pramálo hovorí. Škripek preto zorganizoval viacero konferencií na zastavenie novodobého otrokárstva.

22

Za ľudskú dôstojnosť

Europoslanec odmieta tendencie znižovania ľudskej dôstojnosti a poukazuje na vraždenie nenarodených detí, eutanáziu, obchodovanie s ľuďmi, nedôstojné životné podmienky ľudí na okraji spoločnosti, či na ťažkosti postihnutých a chorých osôb.

 

23

Modlitebné raňajky

sú zamerané na modlitbu a budovanie vzťahov medzi politikmi, aktivistami, pastormi a lídrami spoločenstiev. Branislav Škripek ich začal organizovať na Slovensku. Bol rečníkom na európskych, aj jeruzalemských modlitebných raňajkách.

24

Odhaľovanie politického islamu

V tejto knihe, ktorú Škripek preložil, poukazujú jej autori na nebezpečenstvá politického islamu. Ide o prelomovú publikáciu, ktorá ukazuje v pravom svetle politický islam a radí kresťanom a demokraticky zmýšľajúcim ľuďom, čo konkrétne robiť.

25

Zdravý rozum v EP

Za všetky jeden príklad: nútené kvóty na zastúpenie žien v politike alebo v správnych radách firiem. V oboch prostrediach majú pôsobiť kvalitní ľudia bez ohľadu na pohlavie. Zároveň ženám treba preukazovať úctu. Preto nikto nemal problém, keď kandidátku Kresťanskej únie, na ktorej kandiduje B. Škripek s číslom 2, vedie žena – Anna Záborská a na kandidátke sú hojne zastúpené aj ženy.

26

Riešenie konfliktov tam, kde vznikajú

zdôrazňuje Škripek od  začiatku vypuknutia migračnej krízy. Preto sa intenzívne zaujíma o Sýriu a Blízky východ, odkiaľ utekalo najviac ľudí pre vojnu a vyčíňanie ISIS. Ak by EÚ viac prispela k vyriešeniu tamojších problémov, v Európe by bolo menej utečencov.

27

Pod našou strechou naše pravidlá

Treba podať pomocnú ruku utečencom, ak utekajú kvôli ohrozeniu života. Ale s jedným pravidlom – aby rešpektovali našu kultúru a naše žido-kresťanské korene, ak sem prídu.

28

Hlásenie sa k odkazu zakladateľov EÚ

Boli to práve kresťanskí politici, ktorí dali základy európskemu spoločenstvu. Po 2. svetovej vojne sa začali stretávať, modliť a pracovať pre rozvoj, prosperitu a bezpečnosť Európy. K týmto koreňom sa hlási aj Branislav Škripek spolu s politikmi z ECPM.

Do pozornosti

Moje témy a úspechy v EP

Odpočet práce

Close Menu
×
×

Cart