Európske kresťanské politické hnutie (ECPM) podporuje kresťanské hodnoty v európskej politike

Našou víziou je Európa, v ktorej si ceníme ľudský život a vzťahy; kde rodiny prosperujú a náboženským slobodám sa darí.​

Kto sme

Európske kresťanské politické hnutie je jedinou európskou kresťanskou politickou stranou. Naším cieľom je vyplniť medzeru na európskej politickej scéne zdôraznením politickej tradície, ktorá významne prispela k založeniu EÚ – kresťanskej demokracie – ako životaschopnej politickej alternatívy v Európe, so špeciálnym dôrazom na kresťanský svetonázor. Naše hnutie spája vyše 50 kresťanských demokratických politických strán, mimovládnych organizácií, expertných skupín a samostatných politikov z vyše 20 krajín po celej Európe aj mimo nej.

Čo robíme

ECPM propaguje kresťanský pohľad na svet a medziľudské vzťahy, ako základ pre spravodlivú, slobodnú a stabilnú spoločnosť. Snažíme sa o to prostredníctvom viacerých aktivít:

  • Obhajoba a podpora kresťanských zákonodarných iniciatív, ktoré presadzujú život, tradičné manželstvo a rodinu.
  • Sledovanie európskych a národných politík a zaangažovanie občanov v príslušných politických otázkach, o ktorých sa práve diskutuje.
  • Prepojenie kresťanských politikov a organizácií v Európe na základe spoločných záujmov a aktivít.
  • Ponúkame našim členom možnosť presadiť súvislú víziu v našich spoločnostiach cez konferencie, školenia, politické rady a politické dokumenty a iné publikácie.

Uskutočňovaním týchto aktivít vytvárame nové štruktúry a čerstvé perspektívy v európskej politike.


"Vidím ľudí, ktorí sú zameraní na to, aby sa hodnoty evanjelia Ježiša Krista a biblické princípy prejavovali v európskej politike. Som hrdý, že môžeme povedať, že ECPM je serióznou a stabilnou časťou dôležitej siete európskych politických strán v Európskom parlamente."

Branislav Škripek
predseda Európskeho kresťanského politického hnutiaNaše hodnoty

Rodina ako priorita

ECPM stojí za rodinou, ktorej stredom je manželstvo jedného muža a jednej ženy, ako prameňom spoločnosti. Zdravé manželstvá a rodiny sú základom prosperujúcich komunít. Správna verejná politika stavia manželstvo a rodinu do stredu pozornosti.

Zabezpečenie ľudskej dôstojnosti

ECPM uznáva a rešpektuje vlastnú dôstojnosť každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. Život každého človeka je dobrom vo svojej podstate, nie niečím, čoho hodnota je podmienená užitočnosťou pre ostatných, alebo pre štát.

Trvalo udržateľné podnikanie a inovácie

Európa potrebuje kreatívnych a inovatívnych podnikateľov na podporu produktivity a rastu v Európe. ECPM podporuje rozvoj malých a stredných podnikov. Zameriava sa na zlepšovanie investičného prostredia pre inovatívne podnikanie.

Sloboda viery, svedomia a náboženského prejavu

ECPM verí, že náboženská sloboda je viac ako právo zúčastňovať sa na súkromných bohoslužbách. Občania, cirkvi, súkromné organizácie a verejní predstavitelia majú právo vniesť svoje morálne hodnoty do verejného života.

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi a sexuálnemu zneužívaniu

Obchodovanie s ľuďmi je vrcholným činom odľudštenia, ktorý znižuje ľudí na tovar. Keďže obchod s ľuďmi medzinárodným zločinom, boj s ním vyžaduje medzinárodnú spoluprácu. Väčšina obetí je sexuálne zneužívaná.

Spoznajte ECPM (v angličtine)

Prečo je dôležité, aby sa v politike angažovali kresťania?

Kampaň ECPM pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

2014: Ad de Bruin hovorí na podujatí ECPM o tom, čo so špinavou politikou

2016: O novom predsedovi ECPM a Európskych modlitebných raňajkách

2019: Spolu s Braňom sme hlasom pre kresťanskú Európu

Na webstránke ECPM nájdete pripravované podujatia. Môžete nás podporiť tým, že sa stanete Priateľom ECPM.

Väčší prehľad o aktivitách ECPM získate z ročenky a viacerých ďalších publikácií uverejnených na webstránke.

Close Menu
×
×

Cart