Moje témy


 • Ľudská dôstojnosť
  – Zasadzujem sa za Európu ľudskej dôstojnosti, ktorá si váži život. Bioveda a biovýskum musia životu dávať hodnotu a nie ním manipulovať nezvratným spôsobom.

 

 • vierovyznanieSloboda vierovyznania – Bojujem o slobodu vierovyznania, svedomia a vyjadrenia. Zaniká skutočná tolerancia, v niektorých štátoch EÚ už bola zakázaná činnosť náboženských organizácií a asociácií viery na základe anti-diskriminačnej legislatívy EÚ.
  – podporujem slobodu nesúhlasiť
  – podporujem práva rodičov pri výchove ich detí
  – podporujem slobodu vierovyznania a chránim prenasledovaných                                                    kresťanov

 • rodina
  Manželstvo a rodina
  – Dávam prioritu rodine a manželstvu muža a ženy. Bojujem o to, aby EÚ rešpektovala zvrchovanosť rodiny založenej manželstvom muža a ženy a uznávala, že jej vlastné práva sú neodňateľné.

 • firmymaleRodinné podniky – Podporujem ekonomiku, ktorá vychádza v ústrety ľuďoma nie veľkým nadnárodným korporáciam. Usilujem sa o podnecovanie inkluzívneho rastu a obchodovania na menšej úrovni. (Malé a stredne veľké podnikateľské subjekty)

 • obchodovaniesludmiBoj proti obchodovaniu s ľuďmi – Zaujímam sa o obchodovanie s ľuďmi, čo je moderné otrokárstvo. Je to cezhraničná kriminalita, na ktorej potláčaní musia spolupracovať členské štáty EÚ. Zvláštna pozornosť musí byť venovaná deťom, kyberkriminalite vo vzťahu k obchodu s ľuďmi a ochrane, podpore a obetí takýchto zločinov.