Ak sa vám páči, čo robí Branislav Škripek, dajte mu svoju dôveru a pošlite ho do Bruselu

Každý hlas sa počíta, a preto:

Hovorte

vo svojom okolí o naliehavosti pôsobenia kresťanov v politike a o práci Branislava Škripeka v EP.

Modlite sa

za Slovensko a za projekt Európskej únie. Iniciujte modlitbu aj vo vašej farnosti, zbore, spoločenstve.

Pozvite vašich známych

na facebook, instagram, odoberanie newslettra Braňa Škripeka, aby ste mohli sledovať prácu europoslanca z prvej ruky.

Zdieľajte

obsah a videá z facebooku, pridajte sa k pozitívnym komentárom.

Pripomeňte svojim známym

cez SMS, mail či správu deň pred voľbami, aby išli voliť Branislava Škripeka.

A najmä – poďte voliť

vo voľbách do Európskeho parlamentu 25. 5. 2019 a zoberte so sebou ďalších dvoch známych. Pošlite do Bruselu zástupcov, ktorí budú vaším hlasom v europarlamente.

Ako zvoliť Branislava Škripeka do Európskeho parlamentu:

1. V sobotu 25. mája 2019 príďte do volebnej miestnosti v mieste vášho trvalého pobytu. Je otvorená od 7.00 do 22.00 h.
2. Ak ste si vopred vybavili voličský preukaz, môžete po jeho predložení hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku.
3. Predložte volebnej komisii svoj občiansky preukaz.
4. Dostanete volebné lístky. Vyberte lístok číslo 28 s názvom Kresťanská únia.
5. Zakrúžkujte 2 Branislava Škripeka. Môžete zakrúžkovať ešte jedného kandidáta. CELKOVO IBA DVOCH.
6. Lístok vložte do obálky a tú vhoďte do volebnej urny.

Gratulujeme! Práve ste si zvolil poslancov, ktorí budú v Európe odvážne a nahlas zastávať kresťanské hodnoty!

Close Menu
×
×

Cart