Vystúpenia a hlasovania

Nižšie uvedené údaje pochádzajú z oficiálnej stránky Európskeho parlamentu. Pre štatistiky mojich hlasovaní a jednotlivé hlasovania kliknite sem.

Length of video : 2'1''
You may manually download this video in MP4 (23Mb) format or WMV (31Mb) format

Disclaimer : The interpretation of debates serves to facilitate communication and does not constitute an authentic record of proceedings. Only the original speech or the revised written translation is authentic.
Source : © European Union, 2017 - EP
Posted: April 6, 2017, 8:34 am
Length of video : 1'44''
You may manually download this video in MP4 (20Mb) format or WMV (27Mb) format

Disclaimer : The interpretation of debates serves to facilitate communication and does not constitute an authentic record of proceedings. Only the original speech or the revised written translation is authentic.
Source : © European Union, 2017 - EP
Posted: April 5, 2017, 9:33 pm
Length of video : 1'49''
You may manually download this video in MP4 (21Mb) format or WMV (28Mb) format

Disclaimer : The interpretation of debates serves to facilitate communication and does not constitute an authentic record of proceedings. Only the original speech or the revised written translation is authentic.
Source : © European Union, 2017 - EP
Posted: April 5, 2017, 3:27 pm
Length of video : 1'33''
You may manually download this video in MP4 (18Mb) format or WMV (24Mb) format

Disclaimer : The interpretation of debates serves to facilitate communication and does not constitute an authentic record of proceedings. Only the original speech or the revised written translation is authentic.
Source : © European Union, 2017 - EP
Posted: April 4, 2017, 11:42 am