Škripek na výbore LIBE: „Potrat je hrubým porušením práva na život!“

Škripek na výbore LIBE: „Potrat je hrubým porušením práva na život!“

5. septembra 2016 som vystúpil na výbore LIBE (Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci) s mojim pohľadom na niečo, čo považujem za najväčšiu hanbu nášho kontinentu.


TEXT:
V tejto správe sa nachádza veľa dobrého, najmä pokiaľ ide o starostlivosť o postihnutých a najzraniteľnejších. Konkrétne deti s postihnutím, etnické menšiny (zvlášť Rómovia), obete obchodovania s ľuďmi a starí ľudia.

Oceňujem odporúčania pre ľudí so znevýhodnením. V tomto zmysle chcem vyzdvihnúť prácu kolegyne p. Stevens, ktorej konferencia tento mesiac o multilingualizme ukazuje, ako naše bohaté jazykové dedičstvo zohráva dôležitú rolu pri dosahovaní rovnakých práv pre všetkých.

Táto správa by mala zachytiť stav základných práv v EÚ v predošlom roku. Mala by vychádzať z Charty základných práv Európskej únie. Článok 1 Charty hovorí o práve na dôstojnosť.

Obchod s ľuďmi zbavuje ľudí aj tej najelementárnejšej dôstojnosti. Podľa môjho názoru ide o druhú najväčšiu skutočnosť, za ktorú sa ako kontinent máme hanbiť. Navštívili sme utečenecké tábory, kde prostitúcia a obchod s ľuďmi číha na zraniteľných ľudí na každom rohu. Ako sa môže naša spoločnosť nazývať vyspelou, ak je zotročených viac ľudí ako v časoch, kedy otrokárstvo bolo legálne? Celosvetovo ide o viac ako 30 miliónov ľudí. A tu v Európe sú milióny z nich: Zbavení svojich slobôd, vykorisťovaní pre peniaze, zneužívaní, zámerne zdrogovaní, znásilňovaní a použití na obchod s orgánmi. Áno, drahí kolegovia, toto sa deje v Európe a my sa tomu otáčame chrbtom.

Možno sa pýtate: čo je teda tou najväčšou hanbou nášho kontinentu:

  • Nie je to des domáceho násilia, kvôli ktorému sa rozpadajú naše rodiny
  • Nie je to rasizmus a xenofóbia, ktoré značkujú ľudí podľa farby pokožky alebo etnickej menšiny
  • Nie je to ani náboženská diskriminácia, ktorá využíva dogmu ktoréhokoľvek náboženstva aby znevažovala druhých. Táto prax je v úplnom rozpore s Ježišovými slovami: Robte iným tak, ako chcete, aby oni robili vám.

Za najväčšiu hanbu na našom kontinente považujem nerešpektovanie článku 2 Charty EÚ o ľudských právach – právo na život. Každý rok zabíjame v lone viac ako milión našich občanov, čím vytvárame demografickú zimu. Je vôbec možné predstaviť si, že by raz prišla jar? Náš kontinent, naša kultúra a naše svedomie je nasiaknuté krvou nevinných. A toto nie je v správe ani len spomenuté.

Vážení poslanci, poslankyne, viem, že tento názor v parlamente zastáva len hŕstka. Naopak oponujú mu mnohí. Som však presvedčený, že ak by vo vašom volebnom obvode nastali prípady otravy detí alebo ich masakrovania, spravili by ste všetko, čo je vo vašich politických silách, aby ste to zastavili. A bez ohľadu, či má parlament mandát zastaviť tento masaker na deťoch alebo nie, máme povinnosť podieľať sa na čo najlepšej zdravotnej starostlivosti. A potrat nie je zdravotná starostlivosť. Naozaj trpíme nedostatkom kreativity, keď nedokážeme nájsť riešenia pre tých, ktorí nečakane otehotneli?

A preto s medicínskym, morálnym, demografickým, environmentálnym a politickým apelom vás žiadam, aby ste zastavili potraty vo svojich členských štátoch. Ide o porušovanie európskych základných práv na tej najvyššej úrovni.

 

Pridaj komentár

Close Menu
×
×

Cart