Potraty – nový nástroj EÚ k hospodárskemu rozvoju tretích krajín?

Štrasburg, 13. 3. 2018 – Branislav Škripek pôsobil ako tieňový spravodajca pri Správe o uplatňovaní rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ. Aj keď sa mu podarilo presadiť viaceré pozmeňujúce návrhy, musel nakoniec hlasovať proti správe, nakoľko sa nestotožnil s celkovou filozofiou dokumentu.

Dokumenty, o ktorých europoslanci rokujú, obsahujú aj dôvodovú správu. V nej sa opisujú základné črty a filozofia. V tejto Správe sa  uvádza:Bezpečný prístup k umelému prerušeniu tehotenstva a k informáciám, službám a produktom týkajúcim sa rodičovstva umožňuje jednotlivcom a párom rozhodnúť sa, či, kedy a koľko detí budú mať. Plánované rodičovstvo má význam aj pre prístup k vzdelávaniu a dôstojne platenej práci.” Branislav Škripek ďalej vysvetľuje: „Európa dnes čelí demografickej zime. V každom štáte EÚ chýbajú deti, ktoré sú našou budúcnosťou. Detí niet, lebo boli pozabíjané ešte pred narodením v mene sexuálnych a reprodukčných nadpráv. Potraty sú ohrozením európskej budúcnosti.”  

V Európe sa diskutuje hlavne o tom, ako zabezpečiť hospodársky rast. Bez adekvátnej odbornej analýzy sa presadzuje názor, že treba umožniť ženám sa čo najviac a najrýchlejšie zapojiť do pracovného procesu či podnikania, aby sa mohlo rozvíjať hospodárstvo. „Ani v tomto dokumente sa nenájde zmienka o tom, že treba podporovať rodiny s deťmi. Dobrý demografický vývoj vytvára predpoklady pre rozvoj spoločnosti a pre zachovanie sociálnej rovnováhy. Ale rieši sa to, aby žena mohla čo najskôr nastúpiť do práce, bez ohľadu na to, čo chce a akú má rodinnú situáciu. Ak chce žena zostať doma a starať sa o budúce generáciu, je znevýhodnená a spoločnosť sa na ňu pozerá s predsudkami,” pokračuje Branislav Škripek.

Výsledkom tejto filozofie je, že už dnes chýbajú ľudia v službách či niektorých pracovných pozíciách. B. Škripek rozhorčene apeluje: „Vidíme, že v Európe táto filozofia nefunguje. A týmto dokumentom ju chceme vyvážať cez obchodné zmluvy do tretích krajín. A tak dnes krajiny, ktoré majú dostatok detí, budú o pár rokov čeliť podobným problémom ako my v Európe. Toto je novodobá kolonizácia a krajiny tretieho sveta by na toto nemali pristúpiť.

Pôvodný návrh  za nedodržiavanie rodového hľadiska pri obchodných zmluvách dokonca zavádzal voči tretím krajinám prísne sankcie. Našťastie sa s výdatným prispením B. Škripeka uvedené podarilo zvrátiť. Podarilo sa mu presadiť aj to, že pri zmluvách sa bude brať do úvahy miestne, sociálne a ekonomické prostredie. Ide však len o drobné zmeny, ktoré nemenia charakter celého dokumentu, ktorý je zameraný na podporu a vývoz potratovej ideológie do tretích krajín. Preto ho Škripek nemohol podporiť.

Pridaj komentár

Close Menu
×
×

Cart