Rovnaké rozdelenie povinností v domácnosti nepomôže demografii

Rovnaké rozdelenie povinností v domácnosti nepomôže demografii

Brusel, 20. septembra 2016 – Minulý týždeň sa v Štrasburgu hlasovalo o Správe o vytvorení podmienok na trhu práce priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Za správu hlasovalo 443 poslancov Európskeho parlamentu, 123 bolo proti a rovných 100 sa zdržalo. Branislav Škripek hlasoval proti a poukázal na viacero nezrovnalostí v tejto správe.

„V prvom rade treba oceniť snahu spravodajkýň a podčiarknuť stále ešte nespravodlivé postavenie žien na pracovnom trhu. Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov dosahuje 16,3 % v EÚ. Táto sktučnosť má tiež neblahý vplyv na výšku dôchodkov, ktoré majú ženy väčšinou nižšie ako muži,” povedal Branislav Škripek po hlasovaní. Ďalej Správa uvádza, že Európa je svetadielom s najvyšším počtom starších ľudí a s procesom starnutia, ktorý bude pokračovať aj v nasledujúcich desaťročiach. „Odpoveďou na zlý demografický vývoj má byť podpora prirodzených rodín, založených na zväzku jedného muža a jednej ženy. Takéto rodiny   sú jediným zdravým prostredím na výchovu detí a zárukou zachovania zdravej budúcej generácie,” zdôraznil Branislav Škripek (OĽaNO-NOVA) a zároveň vyjadril znepokojenie, že prijaté uznesenie sa opäť snaží zasahovať do oblasti rodinnej politiky, ktorá je výhradne v kompetencii členských štátov.

Správa sa okrem iného zaoberá aj rovnomerným rozdelením domácich prác, starostlivosti o rodinu, či deti a to rovnakým dielom medzi mužov a ženy. „Nie, toto naozaj nie je žart. Už vo viacerých dokumentoch opäť vidíme snahu Komisie a EP zasahovať do zodpovednosti manželov či partnerov, ktorí žijú v spoločnej domácnosti,” pozastavuje sa nad tým Branislav Škripek. Žena spravidla skutočne strávi s domácimi prácami viac času ako muž. Avšak toto býva zväčšia výsledok vzájomnej dohody medzi manželmi. „Ešte pred uzavretím sobáša by sa mali dohodnúť partneri ako si rozdelia domáce práce a starostlivosť o deti. Ak sa nevedia dohodnúť, tak rozhodne nejaké monitorovanie domácich prác im nepomôže. Existujú predsa manželskí poradcovia, či rodinní psychológovia, ktorí dokážu pomôcť pri rôznych krízach,” vysvetľuje Škripek. A tiež sa pýta: „Veľmi by ma zaujímalo, ako by si mali   spravodlivo rozdeľovať domáce práce muži a ženy, ak v domácnosti žijú len   partneri rovnakého pohlavia, či slobodné matky tak, aby boli európski úradníci spokojní. Je to skutočný nezmysel a navyše neakceptovateľný zásah do práv a súkromia občanov.”

Komplexne však treba riešiť niečo úplne iné, pokiaľ ide o zlúčiteľnosť rodiny a zamestnania. „Rodinní príslušníci, ktorí sa slobodne rozhodli, že zostanú doma a budú sa starať deti, starých rodičov či postihnutých členov rodiny, sú diskriminovaní, lebo ich práca vôbec nie je ohodnotená a štátom a spoločnosťou patrične uznávaná,” poukazuje Branislav Škripek. Štát skôr investuje do nákladých zariadení, ako by mal podporiť ľudí, ktorí sa slobodne rozhodli obetovať pre dobro svojej rodiny. Aby mohli svojim závislým členom, pri ktorých je to možné, zabezpečiť starostlivosť v láskyplnom domácom prostredí, ktoré nemôže nahradiť žiadna inštitúcia.

„Treba oceniť a vyzdvihnúť prácu všetkých žien, ktoré roky strávia starostlivosťou o rodinu. A štáty by mali v čo najväčšej miere podporovať prirodzené rodiny, ktoré prijali a chcú prijať viac detí. Len toto je cesta ako vyjsť z demografickej krízy. A nie tlak na stále väčší počet žien na pracovnom trhu či nariaďovanie a kontrola rozdeľovaní si povinností a prác v rodinnách. Preto som veľmi rád, že moji kolegovia z OĽaNO-NOVA sa snažili predložiť do NR SR balíček pro-rodinných zákonov. Plne ich podporujem a mrzí ma, že sa nestretli s pochopením aj vládnych strán,” dodáva na záver Branislav Škripek.

Stiahnuť ako PDF

Pridaj komentár

Close Menu
×
×

Cart