STOP ideológii v otázke podpory žien v EÚ

STOP ideológii v otázke podpory žien v EÚ

Štrasburg, 4. októbra 2017 – EP sa tento týždeň zaoberá aj postavením žien a ich právami v spoločnosti. Sú to však opäť dokumenty, ktoré sa síce snažia na jednej strane pomáhať ženám, ale pod týmto rúškom podsúvajú gender ideológiu do Európy.4

Napriek tomu, že sa Branislavovi Škripekovi podarilo v  Uznesení o posilnení ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ presadiť svoje pozmeňujúce návrhy, ktoré upozorňovali na neplatenú prácu v rodinách, nakoniec musel absurdne hlasovať proti samotnej  správe.  

S nerovnakým ocenením práce mužov a žien za rovnakú prácu sa nebude dať nikdy súhlasiť a podľa Škripeka treba na to upozorňovať. Zdôraznil, že spoločnosť nedoceňuje neplatenú prácu žien v rodinách a preto pripravil dva úspešné pozmeňujúce návrhy v Správe.  „Pre mňa bolo toto včerajšie hlasovanie v niečom len trpké Pyrrhovo víťazstvo. Som síce skutočne rád, že parlament schválil oba moje pozmeňujúce návrhy, lebo je veľmi dôležité, aby sme  si konečne začali vážiť hodnotu neplatenej práce žien a mužov, čo sa starajú o starších príbuzných, deti či osoby so zdravotným postihnutím. Často zostáva ich obeta bez povšimnutia. Preto som vyzval Komisiu na vykonanie analýz, ktoré túto záslužnú prácu vyjadria aj vo financiách,” povedal Branislav Škripek po hlasovaní.  Ďalej vysvetľuje dôvody svojho hlasovania: „Prijaté uznesenie ako také je jedno z najhorších, aké sme tu za posledné obdobie mali. Opätovne vnucuje kvóty o počte žien v spoločnostiach kótovaných na burze, propaguje LGBTI agendu, pretláča Istanbulský dohovor s ktorým mnohé členské štáty nesúhlasia a takto by som mohol pokračovať. Preto som na záver musel hlasovať proti tomuto uzneseniu a tým pádom aj proti vlastným pozmeňujúcim návrhom.”

Ďalší Návrh uznesenia o ukončenie manželstiev mladistvých je podobného rázu. „Nútenie malých dievčat k tomu, aby sa vydávali považujem za potieranie európskych morálnych a kultúrnych  noriem. Avšak predkladaný Návrh chce zavádzať vykonávanie potratov pre tieto dievčatá ako ich novodobé “právo”. Toto nevyrieši problém. Nútené sobáše vznikajú v uzavretých komunitách, kde sa nerešpektuje naše európske právo. Pýtam sa preto, kde sú sudcovia, polícia a štátna správa? Prečo nedokážu ochrániť tieto dievčatá? Jednu krivdu chceme nahradiť inou tým, že zoberieme nenarodený život. Toto im nepomôže, skôr naopak, zvyšujeme ich traumu,” rozhorčene apeluje B. Škripek na záver.

Verzia PDF

Pridaj komentár

Close Menu
×
×

Cart