Správa Rodrigues zasahuje do suverenity krajín EÚ

Vyzývam predkladateľov správ i predstaviteľov ďalších inštitúticií EÚ, aby si ctili pravidlá a zásady vyplývajúce zo základných zmlúv Európskej únie. Správa Rodrigues, podobne ako správa Ferrara, Noichl a ďalšie sú ukážkou toho, ako sa tieto zásady neustále porušujú.

Continue Reading

K správe FERRARA

V prvom rade treba povedať, že ide o nelegislatívne uznesenie, t.j. nie je právne záväzné pre členské štáty EÚ. No, napriek tomu, predložená správa prekračuje kompetencie EÚ a snaží sa zasahovať napríklad do oblastí rodinného práva a zdravotníctva, čím porušuje základné princípy subsidiarity.

Continue Reading
Close Menu
×
×

Cart