Gender ideológia už aj na Slovensku

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania dokument s názvom Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016-­2019. Okrem iného sa bude snažiť zaviesť nové pedagogické osnovy, metodiky a učebné materiály, aby boli v súlade s rodovou ideológiou.

Continue Reading

K správe FERRARA

V prvom rade treba povedať, že ide o nelegislatívne uznesenie, t.j. nie je právne záväzné pre členské štáty EÚ. No, napriek tomu, predložená správa prekračuje kompetencie EÚ a snaží sa zasahovať napríklad do oblastí rodinného práva a zdravotníctva, čím porušuje základné princípy subsidiarity.

Continue Reading

Braňo na festivale Campfest

Otvorenie Rómskeho domu; diskusia o utečencoch a prednáška o tom, či nám z EÚ hrozí genderový diktát. Pozrite si fotogalériu a vypočujte si audiozáznam diskusie z Campfestu.

Continue Reading

EÚ sa snaží vyvážať rodovú ideológiu cez rozvojovú pomoc

Včera na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu prebehla búrlivá diskusia k Správe o stratégii EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015. Dnes o tejto správe prebehlo hlasovanie a správa bola prijatá. 341 europoslancov hlasovalo za, 281 proti a 81 sa zdržalo. Branislav Škripek hlasoval proti.

Continue Reading
Close Menu
×
×

Cart