Náhradné materstvo odmietajú konzervatívci a tiež 54 feministických a lesbických organizácií

Brusel, 13. 10. 2016 - Parlamentné zhromaždenie Rady Európy tento týždeň v Štrasburgu hlasovalo o odporúčaní, ktorého cieľom bolo presadiť náhradné materstvo. Pozoruhodné je, že tlak proti náhradnému materstvu vyvíjali spoločne konzervatívci ako aj feministické a lesbické organizácie, ktoré ho zhodne považujú za vykorisťovanie žien a obchodovanie s nimi. Hlasovanie dopadlo nasledovne: proti 83, za: 73 a zdržalo sa 7, teda nebolo prijatá.

Continue Reading

STOP výrobe detí na objednávku!

Brusel, 16. 3. 2016 - Napriek tomu, že v decembri minulého roku EP odmietol prax surogátneho (náhradného) materstva, pretrvávajú snahy o jeho zavedenie. Branislav Škripek preto víta odmietnutie návrhu správy o náhradnom materstve na pôde Rady Európy. Túto prax sa tak podarilo zatiaľ spoločnými silami zastaviť.

Continue Reading

ECPM proti prenájmu materníc

Dňa 17.12. 2015 prebiehalo na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu hlasovanie o náhradnom materstve v súvislosti so správou Preda. V prijatom uznesení boli praktiky náhradného materstva odsúdené s tým, že podkopávajú dôstojnosť ženy, kedy sa s jej telom a jeho reprodukčnými funkciami zaobchádza ako s tovarom.

Continue Reading

Európsky parlament proti náhradnému materstvu

Dnes bola prijatá Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete z roku 2014. Európsky parlament sa postavil proti akejkoľvek forme náhradného materstva a odsúdil ho. Podľa rozhodnutia parlamentu náhradné materstvo narúša dôstojnosť ženy a jej reproduktívne funkcie by nemali byť využívané ako nejaká komodita.

(viac…)

Continue Reading
Close Menu
×
×

Cart