Téma: Istanbulský dohovor

Časová os pristúpenia EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násilia na ženách a boja proti nemu (Istanbulský dohovor, ID) a moje parlamentné aktivity

  1. máj 2015 – vo výbore FEMM sa hlasovalo o Stratégii EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015; hlasoval som proti
  2. jún 2015 – uznesenie EP o Stratégii EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015, 2014/2152(INI) (žiada Komisiu, aby prehodnotila možnosť pristúpenia EÚ k ID, žiada členské štáty, aby ratifikovali ID); hlasoval som proti
  3. november – debata v pléne EP o pristúpení EÚ k ID; vystúpil som s príspevkom
  4. november 2017 – uznesenie EP o pristúpení EÚ k ID, 2016/2966(RSP); hlasoval som proti
  5. júl 2017 – priebežná správa na spojenom zasadaní výborov FEMM/LIB o rozhodnutí Rady o ID 2016/0062(NLE); hlasoval som proti
  6. september 2017 – debata v pléne EP o pristúpení EÚ k ID; hlasoval som proti (moje písomné zdôvodnenie hlasovania tu)
  7. september 2017 – uznesenie EP o návrhu týkajúcom sa rozhodnutia Rady o pristúpení EÚ k Dohovoru Rady Európy (COM(2016)0109), 2016/0062(NLE); hlasoval som proti
  8. november 2017 – zasadnutie medziparlamentného výboru pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia páchaného na ženách 2017 (téma: Istanbulský dohovor – boj proti násiliu na ženách na národnej a EÚ úrovni); vystúpil som s príspevkom

 

Mediálne výstupy k téme Istanbulský dohovor (verzia v PDF tu)

Boj proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v inštitúciách EÚ (vyhlásenie, 26. 10. 2017)

Viera do vrecka (vyjadrenie pre pripravovanú publikáciu, 2017)

Nulová tolerancia voči sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu (dubravskatv.sk, 24. 10. 2017)

STOP ideológii v otázke podpory žien v EÚ (tlačová správa, 4. 10. 2017)

EÚ pristúpila k Istanbulskému dohovoru, (Katolícke noviny, 24. 9. 2017, s.6)

Sulík podporil Istanbulský dohovor a žiada Fica, aby poslanci Smeru-SD jeho príklad nasledovali (webnoviny, 13.9.2017)

Vyjadrenie pre rádio LUMEN (12. 9. 2017)

Príhovor Branislava Škripeka v EP (11. 9. 2017)

JE PO HLASOVANÍ O ISTANBULSKOM DOHOVORE (Facebook, 12. 9. 2017)

Portál CitizenGO dnes spustil petíciu (rádio Lumen, 8. 9. 2017)

PETÍCIA EUROPOSLANCOM: ODMIETNITE ISTANBULSKÝ DOHOVOR! (zaborska.sk, 8. 9. 2017)

Podľa Škripeka Istanbulský dohovor podkopáva demokratické základy EÚ (tlačová správa, 8. 9. 2017)

Občan za dverami, (rádio LUMEN, 1. 8. 2017)

Schválenie kroku ministerky Žitňanskej, ktorá zastavila ratifikáciu Dohovoru (vyjadrenie pre rádio LUMEN, 6. 7. 2017)

Žiadame vládu, aby neprijala kontroverzný Istanbulský dohovor (tlačová správa, 26. 6. 2017)

OĽaNO vyzvalo vládu, aby neprijala Istanbulský dohovor o domácom násilí (SME, 22.6.2017)

Európska únia včera podpísala istanbulský dohovor (LUMEN, 14.6.2017)

Škripek o Istanbulskom dohovore na výbore LIBE (LIBE, 9. 6. 2017)

Vystúpenie v EP: Oceňme úlohu žien, odmietnime Istanbulský dohovor (4. 4. 2017)

Správy z EP upozorňujú na chudobných Slovákov ako aj na “právo” na potrat (tlačová správa, 13. 3. 2017)

Maltské predsedníctvo chce presadiť Istanbulský dohovor (vyhlásenie, 15. 2. 2017)

Slovensko dodnes však neratifikovalo Istanbulský dohovor (Slovenský rozhlas, 29.12.2016)

Písomné vyjadrenie: Práva žien v štátoch Východného partnerstva (13. 12. 2016)

Istanbulský dohovor nechcú (TA3 – hlavné správy, 25.11.2016)

Istanbulský dohovor ako trójsky kôň: Týrané ženy potrebujú pomoc a ochranu (tlačová konferencia, 25. 11. 2016)

Násilie na ženách: Istanbulský dohovor stále čaká (euroactiv.sk, 25.11.2016)

Istanbulský dohovor? Sú za aj proti (JOJ, 25.11.2016)

Vystúpenie v EP: Som proti násiliu na ženách, ale Istanbulský dohovor podporiť nemôžem (24. 11. 2016)

Vystúpenie v EP: reakcia na diskusiu o Istanbulskom dohovore (23. 11. 2016)

Istanbulský dohovor je horúcou témou v EP a aj na Slovensku (obycajniludia.sk, 22. 11. 2016)

O dôležitých dokumentoch musí byť slovenská verejnosť informovaná (tlačová správa, 21. 12. 2015)

Ako odpovedala Komisia na moje výhrady k vyjadreniam komisára Timmermansa (aktualita, 17. 9. 2015)

Stratégia rodovej rovnosti: Poslanci žiadajú jasnejšie ciele a lepší monitoring (gemerland, 11. 6. 2015)


Boj proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v inštitúciách EÚ (vyhlásenie, 26. 10. 2017)

Pri tejto zvrátenosti sa z ľudí stávajú objekty. Nečelia tomu len ženy, ale i muži, deti a obťažovanie sa deje aj zo strany homosexuálov a lesieb. O tom sa však mlčí. Je naivné si myslieť, že kontroverzný Istanbulský dohovor zastaví násilie. Rodina, ako miesto lásky, prijatia a úcty, je najlepšia prevencia proti akémukoľvek násiliu.

Viera do vrecka (vyjadrenie pre pripravovanú publikáciu, 2017)

Hovorím tu o tzv. rodovej ideológii, s ktorou sa môžeme stretnúť už takmer vo všetkých dokumentoch EÚ. Proti takýmto vyjadreniam ostro protestujem a poukazujem na ich neoprávnenosť. Avšak jej stúpenci nezaháľajú, a snažia  ju dôkladne presadiť do  každého jedného dokumentu, o ktorom rokujeme v Bruseli či v Štrasburgu. Dokonca  využili inštitúciu, ktorá nespadá priamo do inštitucionálneho systému EÚ, ale zastrešuje  47 štátov Európy v oblasti ľudských práv. Ide o Radu Európy, kde zneužili problematiku násilia páchaného na ženách k tomu, aby gender ideológiu prepašovali do štátov EÚ cez tzv. Istanbulský dohovor (ID).  Aj preto som s mojimi prolife kolegami proti tomuto dohovoru a považujem ho za trójskeho koňa rodovej ideológie.

Nulová tolerancia voči sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu (dubravskatv.sk, 24. 10. 2017)

„Pri tejto zvrátenosti sa z ľudí stávajú objekty. Nečelia tomu len ženy, ale i muži, deti a obťažovanie sa deje aj zo strany homosexuálov a lesieb. O tom sa však mlčí. Je naivné si myslieť, že kontroverzný Istanbulský dohovor zastaví násilie. Rodina, ako miesto lásky, prijatia a úcty, je najlepšia prevencia proti násiliu,‟ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

http://www.dubravskatv.sk/cms/News/nulova-tolerancia-voci-sexualnemu-obtazovaniu-a-zneuzivaniu

STOP ideológii v otázke podpory žien v EÚ (tlačová správa, 4. 10. 2017)

 

  1. Škripek ďalej vysvetľuje dôvody svojho hlasovania: „Prijaté uznesenie ako také je jedno z najhorších, aké sme tu za posledné obdobie mali. Opätovne vnucuje kvóty o počte žien v spoločnostiach kótovaných na burze, propaguje LGBTI agendu, pretláča Istanbulský dohovor s ktorým mnohé členské štáty nesúhlasia a takto by som mohol pokračovať. Preto som na záver musel hlasovať proti tomuto uzneseniu a tým pádom aj proti vlastným pozmeňujúcim návrhom.”

http://www.branislavskripek.sk/stop-ideologii-v-otazke-podpory-zien-v-eu/

EÚ pristúpila k Istanbulskému dohovoru, (Katolícke noviny, 24. 9. 2017, s.6)

Poslanci Európskeho parlamentu 12. septembra schválili návrh na pristúpenie Európskej únie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a  domácemu násiliu a  o  boji proti nemu. Za pristúpenie k  tomuto dohovoru hlasovalo 489 poslancov, proti bolo 114, zdržalo sa 69. Zo slovenských europoslancov svoju podporu návrhu vyjadrili siedmi (Monika Beňová, Eduard Kukan, Vladimír Maňka, József Nagy, Monika Smolková, Richard Sulík, Boris Zala), proti návrhu zahlasovali piati (Miroslav Mikolášik, Branislav Škripek, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Jana Žit- ňanská) a jeden sa zdržal hlasovania (Pál Csáky).

http://www.katolickenoviny.sk/pdf/38_2017.pdf

Sulík podporil Istanbulský dohovor a žiada Fica, aby poslanci Smeru-SD jeho príklad nasledovali (webnoviny, 13.9.2017)

„V žiadnom prípade neschvaľujem násilie páchané na ženách. Avšak spomínaný dokument v mene boja proti takémuto násiliu zasahuje hrubým spôsobom do kompetencií členských štátov. Dosiahnutie dobrej veci, akou pomoc týraným ženám bezpochyby je, sa nikdy nedá dosiahnuť pošliapavaním právomocí národných štátov,” uviedol Branislav Škripek.

https://www.webnoviny.sk/sulik-podporil-istanbulsky-dohovor-a-ziada-fica-aby-poslanci-smeru-sd-jeho-priklad-nasledovali/

Vyjadrenie pre rádio LUMEN (12. 9. 2017)

Som sklamaný. Europoslanci nezobrali do úvahy hlas občanov, ktorí v petícii vyjadrili svoj názor. Istanbulský dohovor obsahuje  viaceré paragrafy s rodovou ideológiou. Táto záväzná medzinárodná zmluva zavádza novú definíciu termínu “rod”, ktorý je oddelený od biologického termínu “mužské a ženské pohlavie”. Takáto definícia  nemala  doteraz oporu v našej platnej legislatíve.  Ďalej zavádza nové právne princípy, podľa ktorých budú môcť byť stíhané členské krajiny za to, že nezabránili násiliu páchanému na ženách. Preto vyzývam slovenskú vládu, aby svoj podpis z ID úplne stiahla.

Príhovor Branislava Škripeka v EP (11. 9. 2017)

Vážená p.predsedajúca,

Vážená p.komisárka,

Istanbulský dohovor má bezpochyby vznešené ciele, ale aj niektoré vážne chyby. Akékoľvek násilie, a to nielen na ženách, ale aj mentálne a fyzicky znevýhodnených, ako deťoch a starších, je odsúdeniahodné. Preto vítam všetky legislatívne i nelegislatívne nástroje, ktoré túto formu odporného násilia pomáhajú riešiť. Zvlášť, ak sú adresované v samotných členských štátoch, ktoré dokážu zasiahnuť najefektívnejšie.

Žiaľ, nedá sa to povedať o spomínanom Istanbulskom dohovore obsahujúcom množstvo nechcenej agendy, ktorá podkopáva základy Európskej únie. O to viac som sklamaný z pozície Európskeho parlamentu, ktorý ide ďaleko za svoje kompetencie a dokonca rozširuje pôsobenie Dohovoru. V texte možno sledovať odkazy na pofidérnu  genderovú ideológiu, ktorá sa nepochopiteľne snaží vykresliť biologické rozdiely medzi mužom a ženou ako sociálny konštrukt a niektoré iné nezmysly.

Vyzývam poslancov parlamentu, aby hlasovali proti. Nie kvôli obsahu, ale samotnému faktu, že ide o chybný právny inštrument, ktorým členské štáty odovzdávajú časť svojich právomocí Rade Európy.

https://www.youtube.com/watch?v=iGp8t5ABqZc

JE PO HLASOVANÍ O ISTANBULSKOM DOHOVORE (Facebook, 12. 9. 2017)

Európsky parlament výraznou väčšinou (489:114:69) schválil súhlasnú pozíciu v prípade pristúpenia EÚ k Istanbulskému dohovoru (ID). Spolu s kolegami v ECPM sme vystupovali principiálne proti (viď vyhlásenie http://bit.ly/2h0uSPB ). Sme proti akémukoľvek násiliu na ženách. Spôsob akým chce proti nemu bojovať ID je však nanajvýš znepokujúci. Nehovoriac o zavádzaní pojmu gender, ktorý nemá žiadnu oporu ani pochopenie verejnosti v členských štátoch.

Slovensko svoju ratifikáciu zastavilo. Treba ísť ešte ďalej. Vyzvime vládu SR, aby svoj podpis z ID úplne stiahla.

https://www.facebook.com/branislav.skripek/videos/1093423744125048/

Portál CitizenGO dnes spustil petíciu (rádio Lumen, 8. 9. 2017)

Portál CitizenGO dnes spustil petíciu ktorá žiada europoslancov aby neschválili pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru. Hlasovanie v pléne EP v Štrasburgu sa očakáva na budúci utorok. Podľa Miriam Kuzárovej zo CitizenGO dohovor zneužíva vážnu tému násilia na ženách na to, aby do medzinárodného práva po prvý krát zaviedol definíciu rodu a rodovej identity ktorá je nezávislá od pohlavia.
Branislav Škripek: Dosiahnutie dobrej veci ako pomôcť týraným ženám bezpochyby je, sa nikdy nedá dosiahnuť pošliapavaním právomocí národných štátov. Problém je, že tento dokument v mene boja voči násiliu páchanému na ženách vnáša podvodným spôsobom rôzne pojmy genderovej ideológie a ako som povedal, násilne sa vlamuje do našich právomocí. Jednoducho sú iné účinnejšie nástroje na boj voči násiliu páchaného voči ženách. A takisto musím zdôrazniť, že v krajinách kde už bol implementovaný tento dokument žiadne dobré výsledky zatiaľ neprináša.

 

PETÍCIA EUROPOSLANCOM: ODMIETNITE ISTANBULSKÝ DOHOVOR! (zaborska.sk, 8. 9. 2017)

„V žiadnom prípade neschvaľujem násilie páchané na ženách. Avšak spomínaný dokument v mene boja proti takémuto násiliu zasahuje hrubým spôsobom do kompetencií členských štátov. Dosiahnutie dobrej veci akou pomoc týraným ženám bezpochyby je, sa nikdy nedá dosiahnuť pošliapavaním právomocí národných štátov,” zdôraznil europoslanec Branislav Škripek.

http://zaborska.sk/europarlament/peticia-europoslancom-odmietnite-istanbulsky-dohovor/

Podľa Škripeka Istanbulský dohovor podkopáva demokratické základy EÚ (tlačová správa, 8. 9. 2017)

Branislav Škripek nepodporuje rozhodnutie Rady o prijatí ID v obmedzenej pôsobnosti jej kompetencií. „Som proti násiliu na ženách. Avšak viaceré paragrafy ID obsahujú rodovú ideológiu, ktorá okrem iného popiera ľudský biologický rod a nahrádza ho tzv. sociálnym konštruktom. Prijatím Dohovoru by sa ešte viac zakorenila táto ideológia v EÚ a zvýšil by sa tlak na jej akceptáciu vo všetkých oblastiach bežného života,” povedal europoslanec Branislav Škripek.

  1. Škripek vysvetľuje, že to v sebe zahŕňa rodové role manželov v ich rodine a pokračuje: „toto je novodobé náboženstvo, ktoré vychádza z genderovej ideológie. Všetky postsocialistické krajiny poznajú túto rétoriku. V návrhu uznesenia sa píše, že treba prijať opatrenia, ktorých cieľom je vybudovať spoločnosť bez akejkoľvek formy násilia a týmto spôsobom uplatňovať ID. Neviem sa ubrániť pocitu, že je to podobné ako keď sme budovali komunistickú spoločnosť bez triednych rozdielov s uplatňovaním ideológie marxizmu-leninizmu. Je to utopistické a nereálne.

 

Občan za dverami, (rádio LUMEN, 1. 8. 2017)

Téma: Istanbulský dohovor – odzvoní násiliu na ženách?. Hostia: Branislav Škripek – europoslanec, Anna Verešová – poslankyňa NRSR, Anton Chromík – Aliancia za rodinu

http://www.lumen.sk/vyhladavanie.html?hladaj=istanbulsky+dohovor

Schválenie kroku ministerky Žitňanskej, ktorá zastavila ratifikáciu Dohovoru (vyjadrenie pre rádio LUMEN, 6. 7. 2017)

Potešilo ma rozhodnutie pani ministerky Žitňanskej. V tomto prípade jasne vidno, ako je dôležité, aby sa angažovali občania, mimovládne organizácie a predstavitelia cirkvi. Vďaka ich aktivitám sa nám na Slovensku podarilo nateraz zastaviť ratifikáciu Istanbulského dohovoru, ktorý sa snaží implementovať rodovú ideológiu do našej legislatívy. Som vďačný všetkým občanom, ktorí vyjadrili svoje stanovisko k tejto téme.

Na druhej strane musím však povedať, že aj v EP cítime silný tlak na členské krajiny, aby ratifikovali tento dokument. Budúci týždeň budeme o postoji k ratifikácii Dohovoru EÚ hlasovať vo výbore LIBE. Samozrejme, poslucháčov rádia LUMEN budem o tom informovať.

Žiadame vládu, aby neprijala kontroverzný Istanbulský dohovor (tlačová správa, 26. 6. 2017)

Europoslanec za hnutie OĽANO-NOVA Branislav Škripek vysvetľuje: „O Dohovore bude ešte rokovať a hlasovať Európsky parlament. Ak by ho moji kolegovia v europarlamente odhlasovali, tak bude platiť len v tých oblastiach, v ktorých má EÚ právomoci. Rozhodne treba pomáhať ženám a aj ostatným skupinám, ktoré sú ohrozované domácim násilím. Avšak tento Dohovor v praxi nepomáha týraným ženám. Dnes na úrovni národných štátov už existujú nástroje, ktoré dokážu efektívnejšie zabrániť domácemu násiliu ako Dohovor. Zrejme si to myslí aj 14 členských štátov, ktoré Dohovor neratifikovali.”

http://www.branislavskripek.sk/ziadame-vladu-aby-neprijala-kontroverzny-istanbulsky-dohovor/

 

OĽaNO vyzvalo vládu, aby neprijala Istanbulský dohovor o domácom násilí (SME, 22.6.2017)

„Rozhodne treba pomáhať ženám a aj ostatným skupinám, ktoré sú ohrozované domácim násilím. Avšak tento Dohovor v praxi nepomáha týraným ženám. Dnes na úrovni národných štátov už existujú nástroje, ktoré dokážu efektívnejšie zabrániť domácemu násiliu ako Dohovor. Zrejme si to myslí aj 14 členských štátov, ktoré Dohovor neratifikovali,“ zdôraznil Škripek.

https://domov.sme.sk/c/20565806/olano-vyzvalo-vladu-aby-neprijala-istanbulsky-dohovor-o-domacom-nasili.html

Európska únia včera podpísala istanbulský dohovor (LUMEN, 14.6.2017)

Zuzana SRNCOVÁ, moderátorka
——————–
Európska únia včera podpísala istanbulský dohovor. Urobila tak aj napriek tomu, že Slovensko a 13 ďalších európskych krajín dokument doposiaľ neratifikovalo. Konzervatívne mimovládky a právnici dlhodobo upozorňujú, že dohovor Rady Európy popri mnohých dobrých prvkoch obsahuje aj ťažko uchopiteľné pojmy súvisiace s rodovou ideológiou. Téme sa venuje Júlia Kavecká.

Júlia KAVECKÁ, redaktorka
——————–
Posledné slovo pri pristúpení k takzvanému istanbulskému dohovoru bude mať síce Európsky parlament, ale Únia už robila prvé kroky. Dokument včera v jeho mene podpísala eurokomisárka Věra Jourová v sídle Rady Európy v Štrasburgu, urobila tak napriek tomu, že mnohé krajiny s tým nesúhlasia. Proti takémuto konaniu je aj europoslanec Branislav Škripek.

Branislav ŠKRIPEK, poslanec NR SR /OĽaNO/
——————–
Je neakceptovateľné, aby nás nejakým spôsobom Európska inštitúcia nútila ho prijať, ratifikovať, akceptovať vo všetkých členských štátoch naraz.

Škripek o Istanbulskom dohovore na výbore LIBE (LIBE, 9. 6. 2017)

„Istanbulskú dohovor nenapĺňa svoj účel. Nezabraňuje násiliu páchanému na ženách… Zavádza však kontroverznú definíciu rodu ako sociálneho konštruktu,”

povedal B. Škripek

https://www.youtube.com/watch?v=vH51ndnakT4

Vystúpenie v EP: Oceňme úlohu žien, odmietnime Istanbulský dohovor (4. 4. 2017)


Avšak som nemohol hlasovať za túto správu z vážneho dôvodu. Obsahuje výzvu na podpísanie a ratifikáciu Istanbulského dohovoru. Tento dohovor je právne chybný  a podporuje  gendrový zmätok; čo by malo rozčúliť každého, kto chce vyzdvihnúť ozajstné ženstvo.  EÚ musí nájsť lepší nástroj na ochranu žien pred násilím a odmietnuť Istanbulský dohovor.“

https://www.youtube.com/watch?v=AXncrwzwElY

Správy z EP upozorňujú na chudobných Slovákov ako aj na “právo” na potrat (tlačová správa, 13. 3. 2017)

Správa však pokračuje ďalej. „Tento dokument je  ďalší v poradí, ktorý žiada urýchlené prijatie kritizovaného Istanbulského dohovoru pre všetky členské štáty. Takéto prijatie za EÚ ako celok odmietame. Ja však vytvorenie ďalšej zbytočnej  štúdie o rodovej rovnosti v reklame považujem za perličku tohto dokumentu,” dopĺňa Branislav Škripek.

http://www.branislavskripek.sk/chudobni-slovaci-pravo-na-potrat/

Maltské predsedníctvo chce presadiť Istanbulský dohovor (vyhlásenie, 15. 2. 2017)

..pristúpenie EÚ ako celku k ID považujem za právne napadnuteľný a politicky nezmyselný krok, ktorý vyvolá negatívne reakcie vo viacerých členských štátoch a odklon od myšlienky spoločnej Európy, pretože v základoch odporuje princípu subsidiarity. Výzva k takej citlivej téme, nemá čo v tlačovom vyhlásení hľadať.

http://www.branislavskripek.sk/maltske-predsednictvo-chce-presadit-istanbulsky-dohovor/

Slovensko dodnes však neratifikovalo Istanbulský dohovor (Slovenský rozhlas, 29.12.2016)

Branislav ŠKRIPEK, europoslanec OĽaNO-NOVA
——————–
Istanbulský dohovor je nevyvážený dokument, ktorý neustále zdôrazňuje násilie páchané na ženách, rodovo podmienené násilie. Je tu množstvo termínov takzvanej gendroideológie, ktoré sú zavádzané v tomto dokumente ako záväzné pre všetky členské štáty nemôžeme akceptovať dohovor ktorý je za prvé jednostranne zameraný len na násilie páchané na ženách a domáce násilie a množstvo ďalších oblastí násilia vôbec nerieši.

Písomné vyjadrenie: Práva žien v štátoch Východného partnerstva (13. 12. 2016)

Ženy v Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Moldavsku a na Ukrajine čelia mnohým ťažkostiam, ktoré trápia aj európske ženy, no v oveľa vyššej miere. A navyše, ich možnosti brániť sa sú oveľa obmedzenejšie. Preto im EÚ pomáha. Privítal som, ako sa prijaté uznesenie venuje boju nie len proti chudobe či násiliu na ženách, ale predovšetkým ako jasne pomenováva zločin obchodu s ľuďmi, ktorým práve mnohé ženy ale aj deti z krajín Východného partnerstva trpia. Správa poukázala aj na neprijateľné zneužívanie žien k náhradnému materstvu, ktoré je jednou z foriem obchodovania s ľuďmi. A na túto praktiku treba nielen poukazovať, my sme povinní ju zakázať! A to nielen tu vynútenú či  komerčnú, ale aj tzv. altruistickú. Lebo pošľapáva dôstojnosť a základné ľudské práva oboch – náhradnej matky aj dieťaťa. No text sa tu opätovne snaží vnucovať krajinám mimo EÚ rodovú ideológiu či už pretláčaním Istanbulského dohovoru a tzv. „gender mainstreamingu“, alebo bojom proti tzv. stereotypom. A taktiež v mene pomoci ženám týchto krajín presadzuje tzv. „právo na potrat“ a jednoduchší prístup k antikoncepcii. Nemyslím si, že práve toto sú opatrenia, ktoré tieto ženy a ich rodiny od EÚ potrebujú. Preto som hlasoval proti.

Dokument:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0487+0+DOC+XML+V0//SK&language=SK

Istanbulský dohovor nechcú (TA3 – hlavné správy, 25.11.2016)


redaktorka
——————–
Istanbulský dohovor je trójsky kôň, ktorým sa nie len nepomôže ženám, ale presadzuje zásahy do práv rodičov, či do kompetencií nášho štátu. Myslí si to aj europoslanec Branislav Škripek a poslankyňa OĽaNO-NOVA Anna Verešová a Erika Jurinová. Súhlasia, že proti násiliu v akejkoľvek podobe treba bojovať. Istanbulský dohovor ale nepovažujú za vhodný nástroj. Na jeho odmietnutie pritom vládu vyzýva aj predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský. Nepáči sa mu, že sa s témou ochrany žien pred násilím posúva aj ideológia rodovej rovnosti, ktorá oddeľuje rod od pohlavia.

Istanbulský dohovor ako trójsky kôň: Týrané ženy potrebujú pomoc a ochranu (tlačová konferencia, 25. 11. 2016)

Branislav Škripek: „Dlhých 5 rokov viaceré krajiny neratifikovali dohovor, avšak nie preto, žeby podporovali násilie. Stačí jednoducho len počúvať tieto krajiny a ich výhrady. Potom úsilie vynaložené na presadzovanie ID využiť na tvorbu nového neideologického dokumentu, s ktorým budú súhlasiť všetky členské krajiny EÚ.” Vyjadril tiež ľútosť nad premárnenou šancou slovenského predsedníctva Rady EÚ, priniesť riešenie s konsenzom pre všetky štáty EÚ.

https://www.youtube.com/watch?v=RsxA_4BzBT4

Násilie na ženách: Istanbulský dohovor stále čaká (euroactiv.sk, 25.11.2016)

V Európskom parlamente proti uzneseniu vystúpil slovenský europoslanec Branislav Škripek z OĽaNO. Tvrdí, že ratifikovaním Istanbulského dohovoru v mene členských štátov EÚ porušuje princíp subsidiarity a v zásadných otázkach prekračuje svoje kompetencie.

https://euractiv.sk/clanky/slovenske-predsednictvo/nasilie-voci-zenam-istanbulsky-dohovor-stale-caka/

Istanbulský dohovor? Sú za aj proti (JOJ, 25.11.2016)

Adriana KMOTRÍKOVÁ, moderátorka
——————–
Domáce násilie je téma, ktorá je na pretrase pomerne často a riešenia sa neustále hľadajú.

Adam ZAVŘEL, moderátor
——————–
Pomôcť by nielen na Slovensku, ale aj v európskych štátoch mohla medzinárodná zmluva takzvaný Istanbulský dohovor, ktorý hovorí o predchádzaní násiliu na ženách, ochrane obetí a trestaní páchateľov.

Adriana KMOTRÍKOVÁ, moderátorka
——————–
Ukazuje sa však, že slovenská spoločnosť je v názoroch rozdelená na dve skupiny. Jedni dohodu chcú a druhí sú proti nej.

 

Branislav ŠKRIPEK, poslanec Európskeho parlamentu
——————–
14 krajín ho jednoducho odmieta vrátane Slovenska, ale vrátane iných veľkých krajín, ako je Nemecko, Francúzsko. Samotný Istanbulský dohovor je nevyvážený, vôbec nespomína násilie voči iným skupinám, zraniteľným skupinám ako sú postihnutí ľudia, starí ľudia, deti alebo a to je podstatné násilie páchané ženami na mužoch.

 

 

Vystúpenie v EP: Som proti násiliu na ženách, ale Istanbulský dohovor podporiť nemôžem (24. 11. 2016)

https://www.youtube.com/watch?v=-nXiXEl4v7A&t=3s

Vystúpenie v EP: reakcia na diskusiu o Istanbulskom dohovore (23. 11. 2016)

..Čo je problematického než vytvoriť iný dokument, ktorý bude rešpektovať 14 štátov?  Veď to je celé. Problém, ktorý tu má 14 štátov je v tom, že sa tu zavádzajú gender pojmy, ideologicky motivované nápady. My ich odmietame. To je celé. A keď sa vypracuje iný dokument, my všetci, zo všetkých táborov tu hovoríme, že chceme potláčať násilie na ženách a domáce násilie. Tak ich potláčajme, ale bez vecí, ktoré nám tu vadia.  

https://www.youtube.com/watch?v=28VJZNdVWqo

Istanbulský dohovor je horúcou témou v EP a aj na Slovensku (obycajniludia.sk, 22. 11. 2016)

Europoslanec z hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) Branislav Škripek sa už viackrát vyjadril, že EÚ ratifikovaním ID v mene členských štátov porušuje princíp subsidiarity a v zásadných otázkach prekračuje svoje kompetencie. „Tento týždeň rokujeme v EP o návrhu, ktorý sa snaží presadiť prijatie Istanbulského dohovoru vo všetkých štátoch EÚ. Som proti násiliu na ženách. Istanbulský dohovor však nerieši len túto oblasť, ale zavádza záväznú terminológiu rodovej ideológie. Okrem toho návrh porušuje princíp subsidiarity, preto ho nemôžem podporiť,” vysvetľuje europoslanec Škripek. Ako tvrdí, jednoznačne treba zastaviť násilie páchané na ženách, ale v súlade s právnym poriadkom a bez presadzovania nových ideológií. „Preto som sa stal spoluatorom alternatívneho návrhu uznesenia za frakciu ECR vo výbore LIBE. Verím, že môj návrh nájde podporu aj u kolegov z iných frakcií,” doplnil B. Škripek.

http://www.obycajniludia.sk/aktualita/istanbulsky-dohovor-je-horucou-temou-v-ep-a-aj-na-slovensku/

O dôležitých dokumentoch musí byť slovenská verejnosť informovaná (tlačová správa, 21. 12. 2015)

Začiatkom mesiaca bola podpísaná v Bruseli Deklarácia pre oblasť rodovej rovnosti medzi tromi krajinami, ktoré budú po sebe predsedať Rade EÚ. Ide o Holandsko, Slovensko a Maltu. Branislav Škripek (OĽaNO) kritizuje, že o tomto podpísanom dokumente existovala len informácia na sociálnych sieťach. Vláda o podpise Deklarácie nevydala žiadne tlačové komuniké.

„Slovensko sa v Deklarácii zaviazalo pokračovať v práci a rokovaniach predchádzajúceho, holandského predsedníctva. Dnes však vidíme v Holandsku veľkú snahu LGBTI loby na presadenie gender ideológie. Preto aj my na Slovensku musíme byť ostražití a sledovať rokovania a dokumenty súvisiace s našim predsedníctvom. Naša vláda takýmto počínaním neustále nerešpektuje vyjadrenú vôľu slovenských občanov, ktorí už dlhodobo prejavujú negatívny postoj k umelému presadzovaniu tém LGBTI agendy. Akoby hlas, vyjadrený v referende, viac ako 800 000 občanmi nič neznamenal,” upozorňuje Branislav Škripek.

http://www.branislavskripek.sk/predsednictvo-ako-prilezitost-pre-slovensko/


 

Ako odpovedala Komisia na moje výhrady k vyjadreniam komisára Timmermansa (aktualita, 17. 9. 2015)

Počas júla som informoval o nevhodnom vyjadrení prvého podpredsedu Európskej komisie pána Fransa Timmermansa.

Ten na podujatí európskej pobočky Medzinárodnej asociácie homosexuálne orientovaných žien a mužov  (ILGA-Europe) povedal v prejave: “Myslím si tiež, že Komisia by mala ísť ďalej, a pokúsiť sa presvedčiť všetky členské štáty EÚ, aby bezvýhradne akceptovali manželstvá osôb rovnakého pohlavia ako ostatné manželstvá.“ Podujatie malo za cieľ získať finančné prostriedky pre túto organizáciu.

Ďalej som sa ako europoslanec písomne obrátil  na Komisiu a žiadal som vysvetlenie…

No a na záver som sa dozvedel: “Komisia je takisto nestranná a spravodlivá pri poskytovaní finančnej podpory. Všetky programy financovania sú prijímané Európskym parlamentom a Radou prostredníctvom nariadení a vykonávané Komisiou zodpovedajúcim spôsobom prostredníctvom súťažných konaní a výziev na predkladanie návrhov.”  Ak je skutočne Komisia nestranná, tak prečo Spišská katolícka charita bola vyradená z možnosti získania financií z európskych fondov na stavbu azylového domu pre týrané ženy? Nebolo to preto, lebo bola proti Istanbulskému dohovoru?

http://www.branislavskripek.sk/odpoved-eurokomisarky-jourovej-na-moje-vyhrady-k-vyjadreniu-timmermansa-o-manzelstve-lgbti-osob/

Stratégia rodovej rovnosti: Poslanci žiadajú jasnejšie ciele a lepší monitoring (gemerland, 11. 6. 2015)

Parlament vyzval Komisiu, aby predložila legislatívne návrhy, ktorých súčasťou budú záväzné opatrenia na ochranu žien pred násilím. Členské by tiež podľa poslancov mali čo najskôr ratifikovať Istanbulský dohovor (Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu)… “EP pokračuje v tendencii prekračovať kompetencie EÚ. Genderová ideológia a sociálne inžinierstvo sa absurdne snažia nariadiť rozdelenie domácich prác medzi ženy a mužov, presadiť právo na potrat ako ľudské právo, odbúrať tradičné úlohy a stereotypy, či slobodne si vybrať pohlavie. Toto občania od EÚ neočakávajú a nepotrebujú,” uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

http://www.gemerland.sk/?p=56986

Pridaj komentár

Close Menu
×
×

Cart