V každej minúte príde o život 86 detí

V každej minúte príde o život 86 detí

Brusel, 19. 3. 2019 – Dnes sa v Európskom parlamente konala konferencia s názvom „Baby goes to EP” – Dieťa ide do EP, ktorú zorganizovali rumunský europoslanec Cătălin Ivan. V diskusii vystúpil aj Branislav Škripek europoslanec a predseda Európskeho kresťanského politického hnutia (ECPM).

Vo svojom príspevku B. Škripek uviedol, že je dôležité riešiť problémy tehotných žien: „Lebo sa týkajú posvätnosti života a ľudskej dôstojnosti ako matiek tak aj ich detí. Téma rozhodne súvisí s blahobytom rodín v Európe.” ECPM kladie dôraz na potrebu zachovania ľudskej dôstojnosti, ktorá predstavuje osobitnú hodnotu. „Preto by mal byť život každého človeka chránený od počatia po prirodzenú smrť. V praxi to znamená, že pomoc a podpora by mala byť poskytnutá tehotným ženám v núdzi,” povedal Branislav Škripek a ďalej zdôraznil, že by sa politici mali naučiť z ich konkrétnych skúseností ako podať pomocnú ruku matkám i deťom.

„V súčasnosti sú ženy veľmi často nútené ukončiť tehotenstvo potratom. Tento tlak pochádza z rôznych zdrojov. Mnohé ženy, najmä tie, ktoré pochádzajú z krajín východnej Európy, sú pod tlakom svojich zamestnávateľov,” povedal Branislav Škripek. Pripomenul, že nedávna správa v  Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PACE) s názvom: „Práva pracujúcich v domácnostiach, najmä žien v Európe“ sa osobitne zaoberala týmto problémom.  V prijatom texte pozmeňujúceho návrhu predloženého poslancami z ECPM sa požaduje, aby „v žiadnom prípade neboli tehotné pracujúce ženy vystavené nátlaku zo strany zamestnávateľov k tomu, aby ukončili tehotenstvo“ a ďalej žiada od európskych vlád, aby „zabezpečili, že tehotné pracujúce ženy dostanú počas tehotenstva praktickú podporu na ochranu svojho zdravia a blaho aj  ich nenarodených detí “.

Ďalší tlak na tehotné ženy prichádza zo strany rodinných príslušníkov alebo nepriamo zo strany štátnych sociálnych služieb, ktoré prezentujú potrat ako jedinú alternatívu. „Namiesto toho, aby sme tehotným ženám poskytli pomoc a podporu, tlačíme ich do riešenia, ktorý má preukázateľné fyzické i psychologické riziká. Mnohí pro-choice hovoria o práve ženy vybrať si. Počas tehotenstva však existuje aj rozvíjajúce sa telo – nenarodené dieťa,” vyjadril sa Branislav Škripek, ktorý v nasledujúcich vetách hovoril o pocitoch matky, ktorá vidí svoje dieťa prvýkrát na ultrazvuku. „Ukončiť tehotenstvo znamená ukončiť život. Preto to nie je len rozhodnutie o  vlastnom tele ženy, ale o tele v jej tele,” zdôraznil.

Branislav Škripek poukázal na lepšiu cestu ako potraty a je to zlepšenie zdravotnej starostlivosti o tehotné ženy. Rovnako je dôležité pomôcť matkám, ktoré sú vo finančnej núdzi. Preto B.Škripek víta projekty Fóra života ako Zachráňme životy, poradňa Alexis, či poradňa Femina v Leviciach, ktoré priamo v teréne pomáhajú ženám.

Ale matkám a rodinám sa dá pomôcť aj priamo v EP. Branislav Škripek pracoval ako tieňový spravodajca pri Správe o rodovej rovnosti v obchodných dohodách o voľnom obchode. „Navrhol som, aby sme sa sústredili nielen na pracovné podmienky žien, ale aj na iné podmienky, ktoré zlepšujú situáciu rodín. Snažil som sa tu prostredníctvom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zdôrazniť nenahraditeľnú úlohu žien v rodine. Rovnako ako v iných prípadoch som navrhol odstrániť text, v ktorom sa požaduje, aby bol potrat podporovaný,” zhodnotil Branislav Škripek a na záver doplnil hroznú štatistiku, ktorá bola zverejnená počas Pochodu za život vo Washingtone: „Približne 45 miliónov nenarodených detí sa každoročne potratí. To znamená, že každú minútu príde o život 86 detí. Táto tragická realita je výzvou pre nás všetkých, politikov a aktívnych občanov, aby sme sa pripojili k nášmu úsiliu, aby tehotné ženy, ktoré čelia ťažkostiam alebo majú pocit, že nemôžu nájsť pomoc a podporu.”

Close Menu
×
×

Cart