Vyváženého zastúpenia mužov a žien medzi sudcami Súdneho dvora EÚ

Vyváženého zastúpenia mužov a žien medzi sudcami Súdneho dvora EÚ

VYHLÁSENIE K OTÁZKE

Vyváženého zastúpenia mužov a žien medzi sudcami Súdneho dvora Európskej únie

V EÚ sa stretávame často so snahou, aby v rôznych oblastiach boli rovnako zastúpené ženy aj muži. Problém tejto témy je v tom, že sa zabúda na to hlavné – na odbornosť a skúsenosti samotných kandidátov.

Výber sudcov Súdneho dvora EÚ už dnes podlieha veľmi prísnym kritériám. Ako Slovensko máme vôbec problém navrhnúť vhodného kandidáta. Ďalšia požiadavka, aby sa prihliadalo na pohlavie kandidáta je absurdná. Kvalitu sudcu neurčuje to, či je sudca muž alebo žena. Nie je vôbec jasné, či členský štát bude sankcionovaný, v prípade, že tak neučiní.

Ak dnes pristúpime na to, že “vhodné” pohlavie je dôležitejšie ako odbornosť, nebude dlho trvať a k svojim “nadprávam” sa budú hlásiť homosexuáli či trans ľudia. Aj im potom umožníme vyvážené zastúpenie nielen na súdoch, ale aj na iných pracovných pozíciách?
Chápem zámer politikov, ktorí sa snažia presadiť tento nezmysel. Chcú, aby ženy mali rovnakú možnosť pracovať na všetkých pozíciách. Ale zabúda sa na to, či skutočne chcú ženy pracovať ako sudkyne. Som však presvedčený, že ak niekto, bez ohľadu na to, či je muž alebo žena, chce pracovať na súdnom dvore, a má na to vhodné kvalifikačné aj osobnostné predpoklady, tak mu to bude  aj umožnené.
Nepovažujem preto za nutné vôbec riešiť otázku pohlavia sudcov. Ale skôr to, ako EÚ môže pomôcť k výchove kvalitných a dobrých sudcov v členských krajinách.


Branislav Škripek

poslanec Európskeho parlamentu za OĽaNO
Poznámka:

Vyhlásenie reaguje na otázku na ústne zodpovedanie pre Európsku komisiu, ktorú podala skupina poslancov počas rozpravy v pléne. Celé znenie otázky tu. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000149+0+DOC+XML+V0//SK

Pridaj komentár

Close Menu
×
×

Cart