Záborská, Škripek: V EÚ nestačí byť, treba ju spoluvytvárať

Záborská, Škripek: V EÚ nestačí byť, treba ju spoluvytvárať

Bratislava, 1. máj 2019

Podľa slovenských europoslancov Anny Záborskej a Branislava Škripeka (Kresťanská únia) je dnes Slovensko neoddeliteľnou súčasťou Európskej únie a malo by sa preto aktívnejšie zapájať do formovania vízie o jej budúcnosti. Uviedli to pri príležitosti 15. výročia vstupu Slovenskej republiky do EÚ.

„Pred pätnástimi rokmi sme urobili rozhodnutie, ktoré nás pevne ukotvilo v politicky zjednotenej Európe. Dnes sme jej pevnou súčasťou s právami, povinnosťami a zodpovednosťou. Nestačí hovoriť o tom, čo nechceme, to hovoria malé deti. Ak chceme sedieť pri stole s dospelými, musíme prísť s vlastnou pozitívnou predstavou o budúcnosti,“ uviedla Anna Záborská.

„Európska únia vyrástla zo žido-kresťanských koreňov. Ak má obstáť v skúškach času, musí sa k týmto koreňom neustále vracať. Veľké výzvy dnešnej doby, ako sú migrácia, prehlbovanie ekonomických rozdielov, udržateľný rozvoj či boj proti klimatickej zmene, dokáže Európa zvládnuť len vtedy, ak sa zomkne okolo hodnôt, ktoré spájajú všetky európske národy,“  zdôraznil Branislav Škripek.

Close Menu
×
×

Cart