Zlé správy z EP: ideologické školenia a potraty pre žiadateľky o azyl

Zlé správy z EP: ideologické školenia a potraty pre žiadateľky o azyl

Štrasburg, 9. 3. 2016 – Poslanci Európskeho parlamentu včera odhlasovali ďalšie dve správy, ktoré sa snažia o nastoľovanie rodovej ideológie. V prvej sa rieši otázka rodovej rovnosti pre zamestnancov EP, ide o tzv. správu “Mlinar” a druhá sa zaoberá situáciou žiadateliek o azyl v krajinách EÚ, tzv. “Honeyball”.

Prvým dokumentom je Správa o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v práci EP. Ešte včera v noci na pôde EP k nej vystúpil aj Branislav Škripek, kde ju podrobil ostrej kritike. Dokument sa snaží o uplatňovanie rodovej rovnosti a blaho osôb LGBTIQ, ako aj osôb všetkých rodových identít medzi zamestnancami EP. Branislav Škripek sa pýtal: Aké všetky rodové identity tu spravodajkyňa myslí? Existujúce alebo také, s ktorými niekto ešte len príde…?”

Pravidelné ideologické školenia

Podľa schválenej správy majú byť vyčlenené finančné prostriedky na pravidelné školenia pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti pre europoslancov, ich asistentov a zamestnancov politických skupín. Som zásadne proti tomu, aby ideologické školenia boli platené z peňazí daňových poplatníkov celej EÚ.Takéto kurzy by mali byť dobrovoľné a účastníci by si ich mali platiť sami,” hovorí Branislav Škripek. Zároveň poukázal na nezmyselné zriadenie vnútorného monitorovacieho orgánu na sledovanie používania rodovo korektného vyjadrovania. Ďalšie finančné prostriedky budú premrhané na kontrolou dodržiavania tohto nelegislatívneho uznesenia a tiež na zbytočnú byrokratickú záťaž.

Právo na potrat pre žiadateľky o azyl

Rokovanie EP sa dotýkalo aj utečeneckej krízy. V Správe o situácii utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ sa uvádzajú mnohé strašné fakty. Ženy ako aj dievčatká sú mnohokrát vystavované sexuálnemu násiliu. Aj preto viaceré z nich prichádzajú do krajín EÚ v pokročilom štádiu tehotenstva. „EP dnes prijal dokument, ktorým pošliapal práva počatých detí ako aj subsidiaritu. Hostiteľské krajiny by mali podľa tejto správy zabezpečiť potrat ženám, ktoré si zároveň požiadali o azyl,” povedal Branislav Škripek. Aj keď sa nejedná o legislatívne uznesenie, dobre vieme, že takéto politické vyhlásenia a výzvy bývajú zneužívané k vytvoreniu tlaku voči členským krajinám, aby zmenili svoje zákony. „Je strašné, že ľudia musia utekať zo svojich domovov pred vojnou. A ženy sú znásilňované nielen prevádzačmi, ale aj inými utečencami. Avšak to nemôže byť zámienka na to, aby sme zabili nenarodené deti. Aj deti znásilnených matiek majú právo na život. A navyše potrat bude ešte viac traumatizovať znásilnenú ženu,” zdôrazňuje slovenský europoslanec Branislav Škripek.

Stiahnuť ako PDF

 

Related Images:

Pridaj komentár

Close Menu
×
×

Cart